Poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu Města Bělá pod Bezdězem v roce 2024

V rámci Zásad pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města schválené usnesením ZM č. 123/2015 ze dne 9. 12. 2015 byly schváleny tyto programy:

1. Dotační program na podporu spolkového života ve městě
2. Dotační program na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže
3. Dotační program na podporu sportu

V souladu s těmito Zásadami Rada města Bělá pod Bezdězem dne 15.1.2024 usnesením číslo: 1/2024 schválila výzvy k podávání žádostí o dotace na rok 2024 jednotlivými žadateli včetně podprogramů:

a) Výzva k předkládání žádostí o dotaci na podporu spolkového života z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 2024
Dotační program č. 1, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost
b) Výzva k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit vzdělávání dětí a mládeže z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 2024
Dotační program č. 2, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost
c) Výzva k předkládání žádostí o dotaci na podporu sportu z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 2024
Dotační program č. 3, podprogramy: Jednorázové sportovní akce, celoroční činnost

Žádost o dotace z jednotlivých programů je třeba řádně vyplnit, doplnit o povinné přílohy a v období od 15. 2. 2024 do 15. 3. 2024 do 11:30:

1. předat osobně na podatelně MěÚ Bělá pod Bezdězem v obálce označené textem „DOTACE“ s uvedením, kterého programu a podprogramu se žádost týká, nebo
2. zaslat poštou s uvedením adresy: Město Bělá pod Bezdězem, Finanční odbor, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem v obálce označené textem „DOTACE“ s uvedením, kterého programu a podprogramu se žádost týká, nebo
3. zaslat datovou schránkou na ID adresu: hy8bg5r s názvem „DOTACE“ včetně uvedení, kterého programu a podprogramu se žádost týká; žádost musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Na obálce musí být uvedeno číslo a název vyhlášeného dotačního programu.

Bc. Barbora Husáková, Dis.
pověřená vedoucí finančního odboru

Přiložené dokumenty ke stažení: