Policie České republiky 158, 326 701 121
pobočka Bělá p.B. 974 877 730
Hasičský záchranný sbor Bělá p. B. 150, 950 862 111
950 862 011
Záchranná služba 155, 233 33
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
VaK a. s. – nepřetržitá služba 326 721 507
Energetické závody – poruchy cez@cez.cz 840 850 860
Energetické závody – zákaznická linka 840 840 840
Středočeské plynárny – pohotovost 737 200 924, 722 768
Krajská hygienická stanice 326 321 175
Krajská veterinární stanice 326 724 655
Útulek psů – Podhrádí 326 781 119
Záchytné zařízení pro zajištění cizinců 326 711 216
Informace o telefonních číslech 1180
.Česká pošta, Bělá p. B. 954 229 421
.Česká spořitelna 956 726 420
Dětské středisko 326 701 222
Spojení na nejbližší kominické firmy:
pan Jan Malý, Doksy 425 872 227, 606 107 498
p. Maleček, Mladá Boleslav 326 328 297
p. Šálek, Dolní Cetno 603 722 672
Sběrový dvůr, Shromaždiště odpadů 606 844 354