Odstávka vodovodu dne 4.3.2024

🚱Oznamujeme občanům, že v pondělí 4.3.2024 v době od 8:00 do cca 16:00 hodin dojde k přerušení dodávky pitné vody z důvodu opravy vodovodního řádu v ulicích: Bezdězská, část Masarykova náměstí, Krupská, Postřihačská, Valdštýnská, Umlaufova, Farská, Zámek, Zámecká, Zámecký příkop, Potoční a U Kina, viz. přiložená mapa.
ℹ️ Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno kontejnery: Masarykovo náměstí u domu č.p.158 a Mladoboleslavská ulice u domu č.p.651.
🙏 Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. děkuje za pochopení a za případné obtíže spojené s odstávkou vody se předem omlouvá.

Odpolední čaje v neděli 3.3.2024

👉 Zveme Vás tuto neděli 3. března 2024 do bělské Sokolovny, kde se budou v čase od 15:00 do 18:00 hodin konat tradiční „💃🕺ODPOLEDNÍ ČAJE💃🕺“.

K tanci i poslechu zahraje pan Pavel Bureš, tak neváhejte a přijďte se pobavit s přáteli.

Havarie vodovodního řádu dne 27.2.2024

🚱 Oznamujeme občanům, že z důvodu havárie vodovodního řádu je dnes 27.2.2024 přerušena dodávka pitné vody v ulici Krupská a Masarykovo náměstí.
ℹ️ Na opravě se intenzivě pracuje.
▶️ Obnovení dodávky vody bude dle informace společnosti VaK MB v cca 11:00 hodin.
Děkujeme na pochopení

Pokládka optického vedení v ul.Máchova

👉 Na základě podnětů od občanů proběhlo dnes 26.2.2024, za účasti vedení města, technických služeb a odboru rozvoje a majetku města místní šetření na pokládce optického vedení v ulici Máchova.
ℹ️ V tuto chvíli stále probíhají stavební práce a chodníky ani komunikace nejsou městu zatím předané.
➡️ Obnova povrchů není v současné době v odpovídající kvalitě a před ukončením stavebních prací bude nutné vše uvést do souladu.
➡️ Město se stavební firmou o tomto dále komunikuje.

Přestěhování pobočky České pošty

📯 Česká pošta oznamuje, že od pondělí 4. března 2024 bude pobočka České pošty v Bělé pod Bezdězem přestěhována na novou adresu Masarykovo náměstí 25 (bývalá prodejna Tesco).
ℹ️ Z důvodu stěhování dojde ve dnech 1. a 4. března 2024 ke změně otevíracích hodin pro veřejnost:
▶️ V pátek 1. března 2024 bude pošta otevřena ještě ve stávajících prostorách, ale pouze od 8:00 do 12:00 hodin.
▶️ V pondělí 4. března 2024 bude otevřena již v nových prostorách, a to v době od 13:00 do 18:00 hodin.
▶️ Od úterý 5. března 2024 zůstávají hodiny pro veřejnost ve standardním režimu.

ℹ️ Zastupitelé města jednali o pozemcích na Vazačce

▶️ Středeční jednání zastupitelstva našeho města rozhodlo, že o případném prodeji pozemků na Vrchbělé (Vazačce) rozhodne platné místní referendum. To by se mělo s největší pravděpodobností konat v červnu 2024, společně s volbami do Evropského parlamentu. Pokud by se tento termín nestihl, proběhlo by nejpozději na podzim, společně s krajskými volbami 2024.
▶️ V úvodu jednání zastupitelstva vystoupil místostarosta Dušan Hýbner, který navrhl program jednání rozšířit o bod: „Stanovení dalšího postupu prodeje pozemku p. č. 56/1 v k. ú. Vrchbělá“, s čímž zastupitelé souhlasili.
▶️ „K prodeji pozemků už bychom se konečně měli postavit čelem a začít to řešit“, řekl D. Hýbner úvodem s tím, že je neúnosné, aby městem a sociálními sítěmi rezonovala řada „zaručených”, nicméně nepravdivých či zavádějících informací. Uvedl, že k prodeji těchto pozemků dvakrát zasedalo pracovní zastupitelstvo, kde navrhoval určité postupné kroky, aby bylo jasné, co a jak se bude dít, avšak tyto kroky nebyly přijaty. Zároveň vyzval zastupitele, zda by mu mohli sdělit, že se starostkou města v této věci postupovali jinak, než bylo dohodnuto na pracovních zastupitelstvech. Nikdo z přítomných k tomuto neměl připomínku.
▶️ Dále na jednání zastupitelstva města místostarosta k prodeji pozemků na Vrchbělé (Vazačce) uvedl: „Postupujeme se starostkou zcela v souladu s tím, co bylo přijato. V této chvíli víme pouze o třech zájemcích o odkup zmiňovaných pozemků, víc nic. Jsem celoživotní Bělák, město mi vždy leželo na srdci a při rozhodování bylo na prvním místě. Nikomu se nemstím, ani Atmosu, jak je mi podsouváno. Nejsem spojený s žádnou z firem a ani nijak s dotčenými pozemky. Jsem nezávislý kandidát, byť na kandidátce sociální demokracie, ale o všem se rozhoduji sám, neřídí mě žádné stranické aparáty. A protože vím, že prodej těchto pozemků ovlivní život v našem městě na další desítky let, a to nejen náš, ale i našich dětí, navrhuji čtyři usnesení. Hlavním usnesením je, aby o prodeji pozemků rozhodli občané v platném místním referendu“. Závěrem přednesl návrhy usnesení, které byly bez výraznější rozpravy zastupiteli přijaty.
▶️ Přijatá usnesení:
🔹 1) Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje, že o případném prodeji pozemků p.č. 56/1 v k.ú. Vrchbělá (Vazačka) rozhodne platné místní referendum v souladu se zákonem č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. To bude vyhlášeno tak, aby odpovídalo zákonné lhůtě.
🔹 2) Zastupitelstvo města pověřuje starostku města vytvořením přípravného výboru do příštího zasedání zastupitelstva, který bude složený ze zástupců všech politických stran v zastupitelstvu a tento výbor připraví místní referendum včetně otázky či otázek, na které budou občané odpovídat, a to do dubnového zasedání zastupitelstva.
🔹 3) Zastupitelstvo města ukládá statutárním zástupcům města, aby 14 dní před termínem referenda uspořádalo setkání s občany, kde je seznámí se všemi variantami řešení ohledně pozemků na Vrchbělé (Vazačce).
🔹 4) Zastupitelstvo města ukládá statutárním zástupcům města ve spolupráci s odborem RaMM a architektem města zpracovat posouzení všech variant řešení, kde kromě nabídky bude posouzen i vliv na životní prostředí, dopady na občany města, život ve městě, příliv zaměstnanců, řešení dopravní obslužnosti, infrastruktury, školství atd. Materiál připravit na dubnové zasedání zastupitelstva.
ℹ️ O dalším postupu ohledně místního referenda (co znamená, jak se hlasuje, kdy je závazné apod.) budou občané Bělé pod Bezdězem včas informováni.
Vedení města

ℹ️ Cetin modernizace sítě Březinka

▶️ Upozorňujeme občany, že v nejbližších dnech a týdnech se budou v Březince pohybovat pracovníci firmy O2, kteří budou obcházet jednotlivé domy.
▶️ Jedná se o akci společnosti Cetin, která má v rámci zkvalitňování internetového připojení záměr vyměnit stávající vedení za nové optické připojení.
▶️ Zástupci společnosti O2 budou osobně zjišťovat zájem občanů o zavedení optické přípojky.
▶️ V rámci tohoto informování se k ničemu nezavazujete, jde pouze o předběžné zjištění vašeho zájmu.

Divadelní inscenace “UCHO” dne 23.2.2024

👂🎭 Pozvánka na divadelní inscenaci trezorového filmu “UCHO”, která se koná v pátek 23. února 2024 od 19:30 hodin v Komorním sále Kultury Bělá.
▶️ Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji přes SMS Ticket nebo v Knihovně Vl. Holana do 22. února 2024 za cenu 70,– Kč.
▶️ Vstupné na místě 90,– Kč.

Přednáška s názvem: “Proč je dnes právě 22. února 2024”

🕰⏳⏱ Muzeum Podbezdězí pro Vás připravilo přednášku s názvem: “Proč je dnes právě 22. února 2024”.
▶️ Prostřednictvím Mgr. Pavla Sosnovce nahlédneme pod pokličku chronologie, nauky o měření času. Dozvíme se více o historii chápání času a jeho měření, seznámíme se s různými kalendáři a jejich vývojem, i řadou dalších zajímavostí.
❔ Víte třeba kdy se “dělala ze středy neděle” nebo proč se vánoční dárky rozdávají v Čechách 24. prosince, zatímco např. ve Francii až 25. prosince?
▶️ Udělejte si čas a přijďte se dozvědět něco o čase, a to ve čtvrtek 22. února od 17:00 hodin.
▶️ Vstupné je 50 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu.