👍 Defibrilátor, zakoupený naším městem, přispěl k záchraně lidského života 💗

👮👮‍♀️ V srpnu loňského roku naše město zakoupilo a předalo k užívání policistům z obvodního oddělení Bělá pod Bezdězem defibrilátor, který díky rychlé reakci a poskytnutí první pomoci nejprve kolegou a následně policisty z OOP Bělá pod Bezdězem – prap. Bc. Radkem Sokolou a parp. Bc. Matějem Štejfou přispěl v sobotu 8.6.2024 k záchraně lidského života 💗.
🙏 Děkujeme a moc si vážíme přístupu a práce všech, kteří se na této úspěšné záchraně podíleli 👍.

Bezdězské hudební slavnosti, které se konají ve dnech 21.-23. června 2024 na Bezdězu

🪘 Zveme Vás na “Bezdězské hudební slavnosti”, které se konají ve dnech 21.-23. června 2024 na Bezdězu.

🔶 V pátek 21. června 2024 od 18:00 do 20:00 hodin – Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz

🔶 V sobotu 22.6.2024 Vás čeká bohatý program v amfiteátru v obci Bezděz:
🔸 10:00 – 12:00 hodin – Les hudebních nástrojů pro děti a mládež (zábava, hry pro děti, úkoly, výtvarná dílna)
🔸 13:00 – 21:00 hodin – Zuškohraní
🔸 19:30 -21:00 hodin – Klavírní recitál mistrovského klavíristy Matyáše Nováka

🔶 V neděli 23.6.2024 od 10:00 do 15:00 hodin na státním hradě Bezděz – Hrad plný hudby

ℹ️ Bližší informace: http://bezdezske-hudebni-slavnosti.cz/
Těšíme se na Vás

Nevhodné odkládání komunálního odpadu

ℹ️ Upozorňujeme občany, kteří odkládají komunální odpad do odpadkových košů, které jsou rozmístěné po městě nebo na jiná místa, která k tomuto nejsou určena, že se tímto svým jednáním dopouštějí přestupku, za který jim hrozí pokuta ‼️
▶️ Toto nevhodné jednání lze vyřešit zakoupením pytlů na komunální odpad, které jsou sváženy ve stejném režimu jako popelnice.
♻️ Pytle je možné zakoupit na pokladně Městského úřadu nebo na Sběrném dvoře za cenu 60,–Kč/kus.
❎ Osoba, která odložila odpad na přiložených fotografiích byla identifikována a čeká ji správní řízení. Pro udržení čistoty a pořádku budeme i nadále takto postupovat.
🙏 Děkujeme všem, kteří odkládají komunální odpad správně a doufáme, že nám zde již nebudou vznikat černé skládky, které hyzdí naše krásné město.

Odstávka elektřiny dne 12.6.2024 (Hlínoviště)

📢 Ve středu 12.6.2024 v době od 07:30 do cca 14:30 hodin proběhne plánovaná odstávka elektřiny v Bělé pod Bezdězem v části obce HLÍNOVIŠTĚ:
▶️ č. p. 57, 60, 62, 69, 74, 75, 77, 78, 90, 91
▶️ kat. území Bělá pod Bezdězem (kód 601705): parcelní č. 1628/22
▶️ Bezděz (okres Česká Lípa) – č. p. 98, 110

Vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu města Bělá pod Bezdězem konaného dne 7. a 8. června 2024

Vážení občané, v místním referendu bylo rozhodnuto, že nesouhlasíte s prodejem pozemku p.č. 56/1 v k.ú. Vrchbělá za účelem rozvoje průmyslového areálu Vazačka.

Volební účast byla dostatečná, takže referendum je platné. Počty odevzdaných hlasů splňují i podmínku pro závaznost. Rozhodnutí v referendu je tedy pro orgány města závazné

Děkujeme všem voličům za účast!