Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Extrémně silný vítr Platnost: od 9.2.2020 22:00 do 11.2.2020 06:00

Extrémně silný západní vítr ojediněle s nárazy nad 110 km/h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Jsou očekávána rozsáhlá poškození stromů a lesních porostů, vyvracení stromů, škody na majetku a některých budovách. Pravděpodobná přerušení elektrických vedení. Výrazně ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku a jízdy autem jen na nejnutnější potřebu. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V nutnosti případě jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.

Poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatek za psy

Upozorňujeme občany, že od 20. ledna je možné v pokladně Městského úřadu hradit poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku ze psů. Splatnost těchto poplatků je do 31. března 2020. Pokladna je otevřena vždy v pondělí a ve středu od 7 – 11 hodin a od 12,30 do 16,30 hodin. Ve čtvrtek pak od 7 do 11 hodin a od 12,30 do 14,30 hodin. Bližší informace o platbách uvedených poplatků získáte v pokladně Městského úřadu nebo na tel. 326 700 928.

Svoz vánočních stromků

Oznamujeme občanům, že v sobotu 11. ledna proběhne svoz vánočních stromků pracovníky technických služeb. Pokud máte zájem o tuto službu, zanechte stromek na viditelném místě před vašim domem, nebo ho odneste k nádobám na komunální odpad. Prosíme občany, aby stromky neodkládali k nádobám na tříděný odpad.