ℹ️ INFORMACE PRO OBČANY – Jak postupovat při třídění odpadu dům od domu:

1.krok: Pytle na tříděný odpad si vyzvednete na SD Mělnická 1177, Bělá pod Bezdězem. Zde Vám obsluha vydá zdarma přesný počet pytlů a k nim v páru QR kódy, vždy v lednu vydáváme pytle na celý rok svozu.
Barevnost pytlů je rozdělená dle komodit: žluté – plast, modré – papír, šedé – kovy a oranžově – tetrapaky.

2.krok: V pohodlí domova třídíte svůj odpad dle dané komodity do barevných pytlů, které jste obdrželi na SD dle Vašich požadavků (jaké komodity budete doma třídit).

3.krok: Před dnem svozu, který probíhá vždy 1 x 14 dní sudý týden, vezmete naplněný pytel s danou komoditou nalepíte QR patřící k tomuto odpadu. Každý kód je unikátní pro svůj druh odpadu. Nesmíte etiketu pro plast zaměnit s etiketou pro papír. Zavažte a připravte pytel na místo sběru. Víme, že plastu máme vždy více než ostatních komodit, otázka, jak postupovat v tuto chvíli, když mám pouze 1 pytel na 1 svoz? Odpověď – v tuto chvíli vezměte jakýkoliv Váš pytel a bez QR kódu přidejte k Vašemu již označenému pytli. Obsluha sveze všechny pytle, které takto připravíte před Váš dům a budou v nich vytříděné komodity.

4.krok: V den svozu musí být pytle připraveny nejdéle od 6:30 hodin na viditelném místě před Vaším domem, aby je obsluha mohla odebrat a načíst do systému. V případě, že pytle nebudou připraveny v čas na viditelném místě, může se stát, že tyto pytle nebudou svezeny.

Děkujeme za pochopení a jsme rádi, že využíváte tento systém svozu tříděného odpadu dům od domu.

Dny poezie – 19.11.2022 Muzeum Podbezdězí

Muzeum Podbezdězí pro Vás v rámci “Dnů poezie” připravilo večer autorského čtení, který se uskuteční 19. listopadu 2022 od 17:00 hodin.

Se svojí tvorbou Vás seznámí básníci Alois Marhoul, Jakub Fišer a Jakub Maceček.

Vstupné je 50 Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Ječenská ulice – parkování

V centru města vznikla nová parkovací plocha v ulici Jenečská. Je zde celkem 20 parkovacích míst, z toho jedno vyhrazené stání pro invalidy. Toto nové parkoviště má soužit především občanům města a návštěvníkům, kteří si jedou nakoupit, vyzvednout děti ze školy či zařídit jiné obchůzky v centru. Z parkoviště se nechá projít areálem kláštera přímo před ZŠ v Tyršově ulici. Z výše uvedených důvodů je nutné, zde zamezit dlouhodobému blokování parkovacích míst jediným vozidlem a udržet zde volné parkovací plochy pro parkování na kratší dobu.

Parkoviště bylo v rámci kolaudačního řízení osazeno dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b), která označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce je pak vyznačena doba, po kterou je tam parkování umožněno, v tomto případě po-pá, 6:00 – 17:00, max. 1 hodina. Parkování na tomto místě s kotoučem je bezplatné. Taková regulace parkování všem usnadní lepší dostupnost krátkodobého stání v centu města.

Parkovací kotouč je volně prodejný (k dispozici je k zakoupení i na pokladně MÚ) za cca 20-30 Kč. Stačí mít 1 do každého vozidla a lze ho využívat opakovaně i v jiných městech, kde se tento systém využívá. Princip je následující. Zastavím kdekoliv na parkovišti označeném dopravní značkou Parkoviště s parkovacím kotoučem, vytáhnu si již zakoupené parkovací hodiny, na kterých vyznačím čas příjezdu a umístím na viditelné místo ve vozidle (ideálně za čelní okno). Na dodatkové tabulce u dopravní značky si zkontroluji max. dobu stání a vyrážím za pochůzkami do města. Před ukončením doby stání se vracím k vozidlu, parkovací hodiny si uklidím na příště a bez rizika pokuty odjíždím. Po celou dobu jsem parkoval/a bezplatně.

Vzhledem k tomu, že kapacita parkoviště je v tuto chvíli dostačující, bude zde po určitou dobu zakryto dopravní značení na cca polovině parkovacích míst a to v části blíže k areálu bývalé družiny v Jenečské ulici. Po dobu zakrytí dopravní značky je tato neplatná a lze tedy parkovací místa využívat volně pro dlouhodobé parkování. Kapacitu parkoviště budeme průběžně sledovat a vyhodnocovat.

Rekapitulace – část parkoviště blíže k Tyršově ulici je určena pro krátkodobé parkování (max. 1 hodina) s povinností vyznačit čas příjezdu na parkovacím kotouči. Část parkoviště přiléhající k bývalé družině lze využít i k dlouhodobějšímu parkování. O případné změně režimu budeme informovat. Vždy platí dopravní značení.

Věříme, že parkoviště bude sloužit především místním občanům a zajistí dobrou obslužnost nejen obchodů v Tyršově ulici. Zároveň si slibujeme zvýšení bezpečnosti provozu na Tyršově ulici vlivem toho, že zákazníci prodejen v Tyršově ulici začnou využívat toto parkoviště.

Vyjádření vedení města ke třem připomínkám k prováděným pracím v Mladoboleslavské ulici

Prostřednictvím sociálních sítí jsme obdrželi tři připomínky k prováděným pracím na Mladoboleslavské ulici. Všechny tyto připomínky a podněty byly k dnešnímu dni vypořádány následovně:

  1. Chybějící odstraněné zrcadlo na křižovatce u Koníčka bylo nainstalováno zpět na své původní místo a opět slouží k bezpečnému provozu křižovatky.
  2. Nedokončený povrch výjezdu u autobusové zastávky, kde byl v rámci stavby proveden překop komunikace, je v současné době pouze vyštěrkován, aby byl umožněn průjezd. Ve chvíli kdy bude prováděna pokládka asfaltové vrstvy, bude finálně vyasfaltován.
  3. Výškové rozdíly při sjezdech ze silnice na pozemky k nemovitostem: Dne 9.11.2022 bylo mimo kontrolní den svoláno z iniciativy města místní šetření, kterého se zúčastnil zhotovitel stavby, stavební dozor, vedení města a vedoucí odboru rozvoje a majetku města. Bylo konstatováno, že vše probíhá v souladu s projektem i stavebními normami. Bohužel je zde nutné vyvažovat výškové odlišnosti s ohledem na napojení k silnici, odvodu dešťové vody a vjezdu k nemovitostem. Zhotovitel zajistí provizorně v průběhu zítřejšího dne občanům vjezd k nemovitostem. Následně bude upravena krajnice vozovky a případně i obrubníky tak, aby byl vjezd bezpečný a nedocházelo k poškozování majetku občanů. Jsme si plně vědomi ztížených životních podmínek s probíhající stavbou, prosíme vás však o toleranci.

Zároveň žádáme občany, aby případné problémy řešili okamžitě a přímo s vedením města. Vše bude mnohem rychlejší a efektivnější.
Kontakt: tosovska@mubela.cz , hybner@mubela.cz

Děkuji
Dušan Hýbner, místostarosta města

📢 V Bezdědicích nepoteče voda 🚱

🚱 Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v době od 8:00 do cca 14:00 hodin, dojde v BEZDĚDICÍCH k odstávce vodovodu, a to z důvodu napojení na nový vodovodní řád.
Žádáme obyvatele, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou, náhradní zásobování nebude zajištěno.
Děkujeme za pochopení

💃🕺 ODPOLEDNÍ ČAJE – 6.11.2022

👉 Jako již tradičně každou první neděli v měsíci, tak i tentokrát Vám zveme 6. listopadu 2022 do bělské Sokolovny, kde se budou od 15:00 do 18:00 hodin konat „💃🕺ODPOLEDNÍ ČAJE💃🕺“.
🎹 K tanci i poslechu zahraje pan Pavel Bureš, tak neváhejte a přijďte se pobavit s přáteli a užít si příjemné odpoledne.