Plánovaná odstávka el. energie 3.11.2020

03.11.2020 (07:30 – 15:15) – plánovaná odstávka č. 110060732524
Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

Bělá pod Bezdězem
parc. č. 511/2, parc. č. 527/1, parc. č. 536/1, parc. č. 538/8, parc. č. 551/14, parc. č. 551/31, parc. č. 1937/43, parc. č. 2193/1, parc. č. 555/8,19

Hlučov
519, 520, č. 1086795

Jezová

Kuřívodská
515

Na Koupališti
E, E77, E82, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, E94, E96, E97, E98, E99

Na Pískách
č. p.2193/1

Nad Kuřívodskou Silnicí
parc. č. 1854/12, parc. č. 1940, 142E, E101, E103, E104, E105, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E119, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E147, E148, E149, E160, E199, E48

Pod Šibeňákem
parc. č. 1837, E31, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E49, E50, E51, E52, E53, E55, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E69, E70, E71, E72, E73

Táborová
524, 525, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, č. 1087439, č. 1087440, parc. č. 1022, parc. č. 2192/2, parc. č. 2694/1

U Koupaliště
19, 513, 514, 1418, č. 956412, č. 957176, č. 1087585, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E28, E29

U Sedřezy
527, parc. č. 3013

Vazačka
1519, parc. č. 551/6, parc. č. 551/21, parc. č. 552/1, parc. č. 553/6, parc. č. 553/9, parc. č. 555/10, parc. č. 555/12, parc. č. 555/28

Za Hlučovem
E1, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E2, E20, E3, E4, E43, E46, E47, E5, E6, E7, E8, E80, E9

Za Rybníkem Slon
E182, E183

Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
Chaty
30/Ch 030R, 47/Ch 047R, 81/Ch 081R, č. 955019, č. 1087819, č. 1087820, č. 1087823, č. 1087824, č. 1087827, č. 1087829, č. 1087831, č. 1087832

Bělá pod Bezdězem – Vrchbělá, okres Mladá Boleslav

Vazačka
1522, 1523

Vrchbělá
41, 482, 483, 493, 538/17, 1555, 1558, 1560, parc. č. 525/26, parc. č. 553/7

Městský úřad Bělá pod Bezdězem – aktuální úřední hodiny

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na opatření regulující činnost úřadů v době nouzového stavu jsou stanoveny úřední hodiny pro veřejnost s platností od 19. 10. 2020 dočasně takto:

Pondělí od 07:00 do 12:00 hodin
Středa od 12:00 do 17:00 hodin

Do odvolání dodržujte omezený pohyb po budově Městského úřadu dle instrukcí za vstupními dveřmi a rovněž prosím mějte vždy při návštěvě budovy Městského úřadu zakryté dýchací cesty (nos, ústa) respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálem nebo jinými prostředky, které brání šíření kapének.

Pro neodkladný kontakt s úředníky v jiné než vyhrazené dny pro styk s veřejností, prosím, používejte mobilní a e-mailovou komunikaci.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení,

Jan Sýkora, místostarosta města

Usnesení vlády ČR ze dne 12.října 2020č. 1021 o přijetí krizového opatření – 13.10.2020

Vnávaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vsouladu sčl.5 a6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdraví vsouvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla opřijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm.b) krizového zákona.

Příloha.

Zrušení společenské akce Sportovec roku 2019

Vážení spoluobčané,

bohužel Vám musíme oznámit, že se společenská akce Sportovec roku 2019, která se měla konat v novém termínu ve čtvrtek, 22. října 2020 od 17:00 v městské sportovní hale, i napodruhé letos neuskuteční.
Z důvodů právě probíhajícího nouzového stavu předáme během listopadu vítězům ocenění individuálně.

Udělali jsme pro organizaci slavnostního předávání maximum, přesto nám tento rok nebylo přáno.
Jako drobnou kompenzaci Vám nabídneme video z individuálního předávání cen pro nejlepší sportovce města za rok 2019.
Budeme Vás informovat, jakmile se toto video objeví na stránkách města.

Děkujeme Vám za pochopení.

Jan Sýkora, místostarosta

Dočasné uzavření Městského úřadu Bělá pod Bezdězem

Vážení spoluobčané,

vzhledem k potvrzenému výskytu Covid-19 v budově Městského úřadu v Bělé pod Bezdězem je úřad od 7. 10. 2020 od 14:00 hodin do odvolání pro veřejnost uzavřen.
Pro neodkladný kontakt s úředníky, prosím, používejte mobilní telefony a e-mailové adresy.

Děkujeme za pochopení,

Ing. Jaroslav Verner, starosta města
Jan Sýkora, místostarosta města