🚌 Objízdné trasy autobusových linek po dobu uzavírky komunikace II/276 (pod Výsluním):

ℹ️ Vážení spoluobčané,
v návaznosti na avizovanou uzavírku komunikace II/276 v úseku pod Výsluním, vyvolanou investiční akcí Správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. a po dnešním jednání se zástupcem dopravce (PID) a dopravním inspektorátem PČR doplňujeme informace zejména k náhradním trasám autobusové dopravy.
▶️ Autobusová doprava bude vedena ze směru od nádraží do města po ulici Páterovská a Lidová, na původní trasu se bude napojovat u Tiberiny. Zastávka se v tomto směru přesouvá k odbočce do Vrabčí rokle. Ulice Páterovská a Lidová budou po celou dobu uzavírky zjednosměrněny pro veškerou dopravu od betonárky směrem do města.
▶️ Autobusy na Mladou Boleslav pojedou přes Výslunní, zastávka bude zřízena u obchodu. Za tímto účelem bude pro veškerou dopravu zjednosměrněn směrem nahoru kopec od Tiberiny na Výslunní, tzv. Somrák.
▶️ Spoj 739 z Mladé Boleslavi v 10:00 a následný v 11:00 z Bělé do Mladé Boleslavi vynechá z rozhodnutí PID zastávky U Koníčka, U Továrny, Na Výsluní a Pražská.
▶️Časy zůstávají stejné dle původních jízdních řádů.
▶️ Změna v trase autobusů bude realizována již od pondělí 22.05.2023.
▶️ Změny jsou přehledně zpracovány v informačním letáku, který bude vyvěšen na všech zastávkách, v mobilní aplikaci PID, změny jsou také zaneseny i v informačním systému IDOS. I na mapy.cz jsou již dočasně zřízené zastávky zaznamenány.
👉 Vážení občané, jsme si vědomi omezení, které nám všem tato uzavírka a zejména objízdné trasy přinesou. Je ale prioritou, zejména kvůli dětem dojíždějícím do školy, zachovat dopravní obslužnost Podolí a Výsluní.
🙏 Prosíme Vás o vzájemnou toleranci, pochopení a respektování dopravního značení.

👧🧒 Oslava Dne dětí v Bělé pod Bezdězem 🎉

👧🧒 Blíží se Den dětí, na který se každoročně těší malí i velcí.
🎉 Oslavte ho společně s námi na náměstí v Bělé.
👉 Město Bělá pod Bezdězem a Kultura Bělá ve spolupráci se spolky, kluby a sdruženími působícími v našem městě připravili letos pro děti každého věku pestrý sváteční program.
🌞🎈🌞 Den plný zábavy, soutěží, her a výher proběhne v sobotu 1. června 2024 od 13:30 do 19:00 hodin v parku na Masarykově náměstí.
📝 Na začátku dostane každé dítě při registraci u altánu kartičku se stanovišti s úkoly a po jejich splnění čeká na každého z nich krásný dárkový balíček 🎁.
🍦🥤 Děti mají zajištěnu zdarma zmrzlinu a malinovku.
ℹ️ Na co všechno se s námi můžete těšit:
🔸 13:30 – 16:00 hodin: Ukázka hasičské techniky + policie, bublinková show, malování na obličej, nafukovací dětský hrad, uvázaný horkovzdušný balón a další atrakce
🔸 13:30 – 16:00 hodin: Prezentace sportovních oddílů a zájmových spolků
🔸 13:30 – 16:00 hodin: Dovednostní soutěže a hry pro děti
🔸 16:00 – 18:00 hodin: Hudební vystoupení kapely Ponožky pana Semtamťuka
🔸 16:30 – 17:00 hodin: Velká pěnová show
🔸 18:00 – 19:00 hodin: Hudební vystoupení populární české zpěvačky Petry Černocké
🔸 13:30 – 19:00 hodin: Občerstvení zajišťuje Music Club Sokolovna – Václav Renza
💗 Těšíme se na vás

Odborná přednáška na téma TRAUMA

FOKUS Mladá Boleslav zve širokou veřejnost na pokračování cyklu odborných přednášek, tentokrát na téma TRAUMA.
ℹ️ Druhá z cyklu přednášek se bude konat v úterý 28.5.2024 v Centru duševního zdraví v Čechově ulici v Mladé Boleslavi od 16:00 hodin.

👍 Práce na České bráně úspěšně pokračují

👉 Přednostně se dokončuje severní strana objektu tak, aby mohla být brána na sezónu zpřístupněna.

🔨⛏ Zdivo se očišťuje, odstraňují se nesoudržné vrstvy, dochází k přikotvení některých prvků či k jejich doplnění a následně k novému vyspárování zdiva.
✅ Práce je to časově náročná, ale už jsou vidět první výsledky.

👧👦 Pohádka pro děti „Smolíček Smolný“ 🦌🌲

▶️ Milé děti, přijďte společně s rodiči na pohádku „Smolíček Smolný“, která vypráví o tom, jak se jednoho dne Smolíček zeptal Jelena: „Kdy mi narostou parůžky?“
▶️ Pohádku nám zahraje divadlo Pruhované panenky již tuto sobotu 18.5.2024 od 15:00 hodin v Komorním sále Kultury Bělá na Masarykově náměstí.
▶️ Vstupné je 50,– Kč
Těšíme se na Vás

Vernisáž výstavy “Příroda Podbezdězí” dne 15.5.2024

Muzeum Podbezdězí Vás srdečně zve na vernisáž výstavy „Příroda Podbezdězí“.
Kromě historického bohatství, zastoupeného řadou stavebních památek, nalezneme v Podbezdězí i množství přírodních rezervací, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů.
Nová výstava vás vezme na procházku pestrou krajinou a seznámí vás blíž s její vzácnou florou a faunou.
ℹ️ Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 15. května 2024 od 17:00 hodin.

Pronájem převlékáren na městském koupališti Bělá pod Bezdězem

📢 Město Bělá pod Bezdězem nabízí k pronájmu poslední 4 volné převlékárny ➡️ kabinky v zadní části městského koupaliště za nájemné ve výši 500,- Kč / rok 🌞.
ℹ️ Kontakt v případě zájmu: tresova@mubela.cz, tel. 326 700 917 nebo osobně na MÚ, Budova B, odbor Rozvoje a majetku města.

▶️ V případě více zájemců rozhodne dřívější podání žádosti.

Plánovaná odstávka vodovodu dne 13.5.2024 – Hlínoviště

🚱 V pondělí 13.5.2024 od 8:00 do cca 14:00 hodin nepoteče z důvodu napojení nového vodovodu voda v příměstské části Hlínoviště, viz. přiložená mapa.
▶️ Náhradní zásobování pitnou vodou nebude zajištěno.
🙏 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. děkují za pochopení a za případné obtíže spojené s odstávkou vody se předem omlouvají.