Společenství kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,
kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ 26.7.2022

-cena za kontrolu a čištění komínu je 450 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 450 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 66195934, 02138115, 02695308, 09178937, 14122928

Informace o termínu svozu směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu “Dům od domu” a popela od července 2022

Vážení spoluobčané,

chceme Vás informovat o termínech svozů odpadu v našem městě, které i nadále pokračují tak, jak jste již zvykli.

Máme zde 14ti denní svoz směsného komunálního odpadu (SKO, popelnice), dále svoz tříděného odpadu “Dům od domu”, a ještě nám přibyl svoz popela pro občany, kteří se ke svozu přihlásili na Městském úřadě.

Zde naleznete barevné rozlišení lokalit a harmonogram jednotlivých svozů