Pozvánka na výstavu “FENOMÉN IGRÁČEK”

Na výstavě pro celou rodinu čekají návštěvníky kromě historických i moderních podob osmicentimetrové postavičky také dva neprodejné unikáty, a to v podobě Hynka Berky z Dubé a Lipé a Miloslava Dismana, rodáka z Bělé pod Bezdězem.

Putovní výstavu připravil český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton s. r. o., ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a Inspirací Zlín.

Podpora domácího kompostování ve městě Bělá pod Bezdězem

V průběhu léta 2021 bude pro občany města k dispozici 500 kusů kompostérů, které byly pořízeny z dotačního programu „Operační program životního prostředí“, název projektu „Podpora domácího kompostování ve městě Bělá pod Bezdězem“. Na webových stránkách města je k dispozici formulář, který slouží jako registrace pro výdej kompostérů.

O termínu výdeje kompostérů budete včas informováni.

Důležité upozornění! Výskyt nákazy „ptačí chřipky“, dozorové pásmo!

Důležité upozornění pro občany Města Bělá pod Bezdězem a příměstských částí!
Vzhledem k výskytu nákazy „ptačí chřipky“ v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi, se Město Bělá pod Bezdězem vymezuje jako „pásmo dozoru“.

Nejdůležitější informace k nařízením pro pásmo dozoru:

• Zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic, kuřat a vajec, který nebyl ohlášen hodin předem KVS SVS (podrobnosti na https://www.mubela.cz/ptaci2021/)
• Zákaz pohybu drůbeže, kuřic, kuřat a vajec mimo pásmo dozoru do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků pro výrobu vaječných výrobků (podrobnosti na https://www.mubela.cz/ptaci2021/)
• Dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti
• Vyčištění a desinfekce dopravních prostředků používaných k přepravě drůbeže
• Zákaz přemisťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez ohlášení 24 hodin předem na KVS SVS
• Zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí
• Zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření
• Sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti nebo významný pokles produktivity ohlásit KVS SVS pro Středočeský kraj na tel.: +420 720 995 204

Dále pokud by občané zaznamenali významný úhyn divokých ptáků v přírodě prosím kontaktujete KVS SVS, nebo Město Bělá pod Bezdězem, kteří situaci prověří a zajistí řešení.

Nařízení SVS č.j. SVS/2021/062754-S – uzavřené pásmo HPAI – KÚ Čejetice u Mladé Boleslavi

Výsadba stromů v Bělé pod Bezdězem

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás informovali o aktivitě města Bělá pod Bezdězem, které se v současné době snaží výsadbou dřevin podporovat, jak zadržování vody v přírodě, které je v posledních letech velmi potřebné, zejména kvůli letům minulým, kdy byl vody enormní nedostatek, tak druhovou rozmanitost dřevin v katastru obce.

Na podzim loňského roku proběhlo ve spolupráci Města Bělá pod Bezdězem s nadací Sázíme stromy, vysazení 45 kusů ovocných dřevin, zejména jabloní a slivoní, podél polní cesty přes pole od průmyslového areálu Vazačka směrem k Vrchbělé.

V dubnu letošního roku proběhla druhá etapa tohoto sázení, kdy se pokračovalo od místa, kde se v loňském roce skončilo. Bylo zde vysazeno dalších 45 kusů hrušní, slivoní a ořešáků, právě kvůli již zmíněné druhové rozmanitosti.

Neodradil nás ani fakt, že se nám první vysazené stromky začaly ztrácet a musely být ošetřeny tak, aby případné lupiče odradily, což bude zřejmě nutné učinit i u stromků z druhé etapy.

Hlavní účel tak stromky snad v budoucnu splní, a tím je moci si načesat šťavnaté ovoce při procházkách přírodou.

Odbor Životního prostředí

Organizace prezenční výuky od 17.května 2021 v ZŠ Bělá pod Bezdězem

Oznamujeme,

že od pondělí 17. 05. 2021 bude opět probíhat prezenční výuka v naší škole pro 1. a 2. stupeň.

Obědy pro žáky jsou automaticky přihlášené.

Případné změny řeší zákonní zástupci (žáci) individuálně s vedoucí školní jídelny telefonicky nebo přes webovou stránku.

Bližší informace najedete na webových stránkách školy.