Žádáme občany, kteří se zapojili do nového systému třídění dům od domu, aby dobře zavázané a maximálně naplněné pytle přichystali večer před uvedeným termínem nebo brzy ráno do 6:00 h na místo u domu, odkud je svážen směsný komunální odpad. V případě pozdějšího umístění pytlů, nemusí být Váš odpad svezen.

 • Formulář pro registraci a výdej pytlů na tříděný odpad - dům od domu

  Ulice a číslo popisné
  Email pro registraci do systému ECONIT ( po registraci přijdou přístupové údaje na uvedený email )
  Prosíme o zasílání formuláře minimálně 1 den před plánovaným vyzvednutím. Datum vyzvednutí na Sběrném dvoře. Pondělí, středa, pátek 9:00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin, sobota 9.00 - 12.00. Na každý svoz tříděného odpadu použijte jeden pytel barevně rozlišené komodity, na který nalepíte QR a v případě, že budete mít větší množství nějaké komodity odpadu klidně použijte jakýkoliv Váš pytel a přivažte k pytli, který jste dostal a kde máte nalepený QR kódem s popisem odpadu, v den svozu budou všechny takto připravené pytle odvezeny.

 • Formulář pro další výdej pytlů zaregistrovaných domácností

  Ulice a číslo popisné
  Email pro registraci do systému ECONIT ( po registraci přijdou přístupové údaje na uvedený email )
  Zde prosím vyberte počet pytlů , které požadujete připravit k odběru .
  Zde prosím vyberte počet pytlů , které požadujete připravit k odběru .
  Zde prosím vyberte počet pytlů , které požadujete připravit k odběru .
  Zde prosím vyberte počet pytlů , které požadujete připravit k odběru .

 • Dotazník: zajištění svozu popela pro občany topící tuhými palivy

  Dovolujeme si Vám předložit dotazník, týkající se zvláštního svozu popela od občanů topících tuhými palivy. Město Bělá pod Bezdězem je připraveno zajistit zvláštní svoz popela, aby občané topící tuhými palivy nebyly znevýhodněni v rámci 14ti denního svozu komunálního odpadu z důvodu nedostačující kapacity popelnice, v příštím roce končí výjimky pro přidělení druhé známky na popelnici, nebo PE pytlů na komunální odpad pro tyto občany.

  Aby bylo možné tento svoz uskutečnit, je nutné zjistit, kteří občané budou mít o svoz zájem a připravit svozovou trasu, určit četnost svozu a svozový den.

  Dotazník je možno vyplnit jak elektronicky na webových stránkách města, tak jako tištěnou formu, která bude součástí zpravodaje města. Tištěnou formu bude možné umísti do připravené schránky, která bude umístěna ve vestibulu radnice, v době úředních hodin tedy: pondělí 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00, středa 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00.

  Anketa bude ukončena 30.9.2021

  Dotazník – mám zájem o zvláštní svoz popela v topné sezóně (říjen-duben)

 • Dotazník: zajištění svozu bioodpadu systémem dům od domu

  Dovolujeme si Vám předložit dotazník, týkající se zvláštního svozu bioodpadu systémem dům od domu. Bioodpad do popelnic na směsný komunální odpad nepatří, měl by být likvidován formou kompostování a dále využívám. Z těchto důvodů byly v letošním roce občanům poskytnuty kompostéry zdarma. Bioodpadem se rozumí pouze rostlinné zbytky, netýká se tzv. gastro odpadu (kosti, zbytky jídla apod.).

  Město Bělá pod Bezdězem v letošním roce přešlo na systém 14tidenního svozu komunálních odpadů a svoz tříděných odpadů dům od domu. Tento systém bychom při zájmu občanů rádi rozšířili o svoz bioodpadu, také formou dům od domu. Tento svoz by probíhal rovněž 1x za 14 dní (v týdnu kdy nebude svážen komunální odpad) v období od dubna do října.
  Aby bylo možné tento svoz uskutečnit, je nutné zjistit, kteří občané budou mít o svoz zájem a připravit svozovou trasu, určit četnost svozu a svozový den a případně počet popelnic, které by město občanům poskytlo.

  Dotazník je možno vyplnit elektronicky na webových stránkách města, nebo jako tištěnou formu, která bude součástí zpravodaje města. Tištěnou formu bude možné umísti do připravené schránky, která bude umístěna ve vestibulu radnice v době úředních hodin tedy: pondělí 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00, středa 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00.

  Anketa bude ukončena 31.10.2021

  Dotazník – svoz bioodpadu dům od domu

Nejčastější dotazy :
 • Odvoz komunálního odpadu

  Komunální odpad bude od dubna 2021 svážen 1x za 14 dní. Město bude rozděleno na 2 části, pro každou z nich bude určen svozový den. Kalendář s rozpisem svozu bude zveřejněn v březnu. Rodiny topící tuhými palivy, nebo rodiny s dětmi do 18 měsíců věku mohou od města dostat 10 PE pytlů na komunální odpad navíc k popelnici. Pracovníci města obyvatelům, kteří si nebudou s tříděním odpadů vědět rady, pomohou a poradí, jak postupovat (například kontrolou obsahu popelnice, konzultací apod.). V krajním případě je město připraveno vlastními prostředky svoz uskutečnit každý týden.

  Počet popelnic na domácnost:

  1 – 4 členové – 1x 110 l
  5 a více členů – 2x 110 l nebo 1x 240 l

 • Tříděný odpad

  Svoz tříděného odpadu bude nově probíhat dům od domu. Domácnost se zaregistruje na Městském úřadě Bělá pod Bezdězem v úředních hodinách. Obdrží PE pytle na plasty, papír, tetrapak a kovy, dále obdrží QR kódy ke značení těchto pytlů. Svoz tříděného odpadu bude probíhat od února 2021. Svoz budou provádět TS města. Pytle se umisťují na stejné místo jako popelnice na komunální odpad. Kalendář svozu lze najít na Webových stránkách města nebo ve zpravodaji města.

  Sběrná hnízda na tříděný odpad i nadále zůstanou občanům k dispozici.

 • Třídění odpadů a svoz komunálního odpadu v bytových domech

  U bytových domů se v důsledku nedostatku místa a velké koncentrace osob nic nemění. Svoz komunálního odpadu bude probíhat 1x týdně, protože jsou zde umístěny nádoby o objemu 1110 l. K těmto nádobám město poskytne bytovým domům nádoby na tříděný odpad o stejném objemu (tedy ty, co jsou rozmístěny ve sběrných hnízdech ve městě). Obyvatelé bytových domů si mohou také zakoupit na Městském úřadě Bělá pod Bezdězem tašky na tříděný odpad. Pokud budou mít zájem mohou se zapojit do pytlového sběru. Upozorňujeme, že občané z bytových domů, i pokud se do pytlového sběru nezapojí, si musí vyzvednout kartičku na Sběrný dvůr města, kterou se budou při vstupu prokazovat, toto bude platit od dubna 2021.

 • Sběrný dvůr

  Předpokládáme, že v dubnu 2021 budou Sběrný dvůr Bělá pod Bezdězem provozovat Technické služby města. Na Městském úřadě Bělá pod Bezdězem si musí občané vyzvednou kartičku, na kterou jim bude umožněn vstup do sběrného dvora. O změnách budete včas informováni.

 • Biologicky rozložitelný odpad

  Biologicky rozložitelný odpad dle zákona do popelnice nepatří. Město Bělá pod Bezdězem v roce 2021 opět poskytne občanům kompostéry zdarma. Momentálně se vybírá dodavatel. Není třeba se nijak registrovat. O možnosti si kompostér vyzvednou budete informováni.

  Dále je možné biologicky rozložitelný odpad umísťovat na Sběrný dvůr Bělá pod Bezdězem.

  Město Bělá pod Bezdězem pracuje na možnosti svozu bio odpadu dům od domu.

 • Podnikatelé a svoz komunálních odpadů

  Podnikatelé, kteří mají smlouvu s Městem Bělá pod Bezdězem na svoz komunálních odpadů, budou v následujících týdnech osloveni a upozorněni, že nadále nebude ani jim poskytován týdenní svoz odpadů. Ti, co budou mít zájem mohou se zapojit do svozu 1x za 14 dní. Dále upozorňujeme, že došlo vlivem nové legislativy k navýšení cen za svoz odpadů. Nově bude město podnikatelů fakturovat za svoz 1x za 14 dní 1366,-Kč + DPH a za 1 PE pytel 52,-Kč + DPH.

  Rada města Bělá pod Bezdězem schválila, že podnikatelé postiženi pandemií COVID 19 (čerpající finanční pomoc z programů COVID), mohou požádat Město Bělá pod Bezdězem o odpuštění poplatků za odpady pro rok 2021.