Veřejné projednání analytické části Strategického plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem

Dne 8. února 2017 se v budově Základní školy v Máchově ulici v Bělé pod Bezdězem konalo veřejné projednání analytické části Strategického plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem. Účastníci projednání byli v úvodu seznámeni s aktuálním stavem tvorby strategického plánu. Následně byly občanům představeny klíčové závěry analytické části (vč. SWOT analýzy), které vyplynuly jak z analýzy dostupných dat a informací, tak z dat získaných prostřednictvím vlastního šetření ve městě (tj. dotazníkového šetření, vstupních seminářů, rozhovorů s klíčovými aktéry rozvoje města) a doplněných ze strany členů pracovní skupiny. V druhé části setkání byla účastníkům prezentována pracovní verze návrhové části, ve které byly zohledněny všechny skutečnosti, které vyplynuly z provedených analýz. Účastníci jednání se ztotožnili s výsledky analýz a zmínili řadu návrhů, které by mohly vést k řešení některých problémů. Všechny návrhy byly zpracovatelem strategie zaznamenány a budou ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro tvorbu strategického plánu rozvoje města reflektovány v návrhové části strategického plánu.

V závěru jednání měli účastníci možnost se zapojit do tvorby vize strategického plánu města, která by měla popisovat budoucí stav, kterého chce město dosáhnout. Vize byla formována v utvořených skupinách z účastníků veřejného projednání Strategického plánu rozvoje města. Všechny vydefinované vize byly projednány s členy pracovní skupiny.

Obyvatelé města mají možnost vyjádřit své připomínky a náměty k uvedené vizi v komentářích níže do konce března 2017.

Za realizační tým
Lukáš Voleman
místostarosta