V červenci a srpnu 2020 proběhly stavební úpravy budovy I. stupně základní školy za účelem vestavby školní družiny, modernizace a rozšíření sociálního zařízení a zázemí pro pedagogy. Hlavním důvodem realizovaného projektu byla již akutní potřeba vytvořit odpovídající zázemí pro provoz družiny. Budova školní družiny v bývalých jeslích v Jenečské ulici je již na konci své životnosti.

Výsledkem projektu je nové technicky vhodné a estetické zázemí pro družinu Základní školy v Bělé pod Bezdězem, komfortně upravené, kde jsou k dispozici 4 družinové třídy, 8 dostatečně velkých kmenových tříd pro výuku prvního stupně školy, z nichž jedna je využívána i v odpoledních hodinách jako družinová. Projekt navíc zlepšil hygienické zázemí školy díky rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky i personál ve všech patrech budovy. Stavební práce provedla na základě výběrového řízení společnost STAVER Luže, s. r. o., za celkovou částku 10,5 milionu korun.

Stavební úpravy krásné školní budovy z konce devatenáctého století, které vyřešili dlouhodobé problémy s provozem školní družiny byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Programu rozvoje venkova na základě žádosti o dotaci přes výzvu místní akční skupiny LAG Podralsko, z. s.