V únoru letošního roku bylo dokončeno rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému. Cílem projektu bylo pomocí rozšíření a rekonstrukce kamerového systému předcházet trestné činnosti a přestupkům a především zvýšit pocit bezpečí občanů. Projekt byl spolufinancován Ministerstvem vnitra v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací, městu byla přiznána částka ve výši 2 221 995,6 Kč. Celkové náklady na realizaci byli cca 2,6 mil Kč včetně DPH. Do stávajícího sytému byli přidány nové kamerové body, došlo k upgradu monitorovacího softwaru a k rozšíření stávajícího serveru. Ke kamerovým záznamů má přístup jak městská tak státní policie. Celkem máme tedy 15 kamerových stanovišť, které byli v rámci projektu řešeny a k tomu 4 stávající stanoviště které nebylo nutné obnovovat. Některé kamery jsou řešeny pouze jako offline, tzn. že v případě potřeby je možné stáhnout kamerový záznam, ale není jejich přímý přenos na služebnu policie.

Zahájení stavby: 12/2021
Dokončení stavby: 02/2022
Stavební náklady akce: 2.592.164,85,- Kč
Poskytnutá podpora z MV: 2.221.995,6,- Kč

Akce byla předfinancována z prostředků města, dotace byla proplacena zpětně po vyúčtování celé akce.