Vyhláška č. 14/2001
Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

Vyhláška č. 14a/2002
Vyhláška č. 14a/2002, kterou se doplňuje vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

Vyhláška č. 2/2004
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o závazných částech Regulačního plánu pro rekreační chatovou oblast pod Šibeničním vrchem Bělá pod Bezdězem

Vyhláška č. 2/2005
Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 2/2005 o čistotě a veřejném pořádku ve městě

Vyhláška č. 3/2006
Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 3/2006 o změně Obecně závazné vyhlášky města Bělá pod Bezdězem č. 2/2005 o čistotě a pořádku ve měst

Vyhláška č. 2/2008Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vyhláška č. 3/2008
Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

Nařízení č. 1/2009
Nařízení, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Vyhláška č. 2/2009
Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 2/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Vyhláška č. 2/2010
Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 2/2010 Požární řád města Bělá pod Bezdězem

Příloha č. 1 OZV č. 2/2010 Požární řád města Bělá pod Bezdězem
Příloha č. 2 OZV č. 2/2010 Požární řád města Bělá pod Bezdězem
Příloha č. 3 OZV č. 2/2010 Požární řád města Bělá pod Bezdězem

Řád veřejného pohřebiště
Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 18 řád veřejného pohřebiště Bělád pod Bezdězem

Vyhláška č.1/2011
Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č.1/2011 o místních poplatcích

Vyhláška č.4/2011
Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č.4/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Vyhláška č.1/2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zrušení OZV č.3/2011, o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Vyhláška č.3/2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Vyhláška č. 2/2015
Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 2/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bělá pod Bezdězem
Nádoby na tříděný odpad

Vyhláška č. 3/2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů

Město Bělá pod Bezdězem, nařízení města, 1/2015, zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o místním poplatku za odpad

Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku z pobytu

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí 2020

Veřejná vyhláška – Platba daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška města Bělá p.B. č.3/2020

Obecně závazná vyhláška města Bělá p.B. č.2/2020

Obecně závazná vyhláška města Bělá p.B. č.1/2020

Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 4/2020 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška města Bělá p.B. č. 6-2020 poplatky za odpady

Obecně závazná vyhláška města Bělá p.B. č. 5-2020 o místním poplatku z pobytu