1/2024 OZV města Bělá pod Bezdězem o nočním klidu

4/2023 OZV města Bělá pod Bezdězem o místním poplatku ze psů

3/2023 OZV města Bělá pod Bezdězem o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2/2023 OZV města Bělá pod Bezdězem o místním poplatku z pobytu

1/2022 OZV města Bělá pod Bezdězem o regulaci hlučných činností

4/2021 OZV města Bělá pod Bezdězem o stanovení obecního systému odpadového hospodářsví

3/2020 OZV města Bělá pod Bezdězem, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (Březovice)

2/2020 OZV města Bělá pod Bezdězem, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (Plužná)

5-2019 OZV města Bělá pod Bezdězem o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2/2019 OZV města Bělá pod Bezdězem o zřízení městské policie

1/2015 Nařízení města Bělá pod Bezdězem, zákaz pochůzkového a podomního prodeje

3/2012 OZV města Bělá pod Bezdězem, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

4/2011 OZV města Bělá pod Bezdězem o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

2/2010 OZV města Bělá pod Bezdězem Požární řád města Bělá pod Bezdězem

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2010 Požární řád města Bělá pod Bezdězem

Příloha č. 2 k OZV č. 2/2010 Požární řád města Bělá pod Bezdězem

Příloha č. 3 k OZV č. 2/2010 Požární řád města Bělá pod Bezdězem

2/2009 OZV města Bělá pod Bezdězem, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1/2009 Nařízení města Bělá pod Bezdězem, kterým se vymezují úseky mísních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2/2008 OZV města Bělá pod Bezdězem o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

3/2006 OZV města Bělá pod Bezdězem o doplnění a změně OZV města Bělá pod Bezdězem č. 2/2005 o čistotě a pořádku ve městě

2/2005 OZV města Bělá pod Bezdězem o čistotě a pořádku ve městě

2/2004 OZV města Bělá pod Bezdězem o závazných částech Regulačního plánu pro rekreační chatovou oblast pod Šibeničním vrchem Bělá pod Bezdězem

14a/2002 OZV města Bělá pod Bezdězem, kterou se doplňuje OZV č. 14/2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

14/2001 OZV města Bělá pod Bezdězem o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem