🌲🦌🌲 SPOLEK POMÁHÁME SRNČATŮM se na nás obrátil s prosbou o pomoc 🙏.
ℹ️ Hlavní činností tohoto spolku je snaha o co největší ochranu srnčí a jiné zvěře při jarních senosečích.
Aktivita spočívá ve vyhledávání dobrovolníků pro pomoc v terénu na Mladoboleslavsku (hledání, plašení a pod).
Tento spolek působí jako prostředník a koordinátor mezi dobrovolníky a myslivci, kteří o pomoc požádají.
ℹ️ Kontakty, na kterých se můžete zapojit a pomoci jsou:
➡️ Facebooková skupina: https://www.facebook.com/groups/3201988400083015/ Na této stránce shání dobrovolníky a sdílí aktuality, přidat se může každý.
➡️ e-mail: pomahamesrncatum@seznam.cz
➡️ Adresa: Spolek pomáháme srnčatům, Hřivno 67
ℹ️ Více informací o občanských aktivitách tohoto spolku najdete také na: www.stopsecenisrncat.cz nebo ve facebookové skupině: „Stop sečení srnčat“.