ℹ️ V nádvoří bělského zámku bylo v pondělí 15.4.2024 umístěno zázemí staveniště v rámci právě zahajované stavební akce “Odvodnění zámku a jeho okolí”.
▶️ Jedná se o kompletní vyřešení dešťových vod z areálu Zámek 1, Zámek 2, Orlovna a přilehlých zpevněných ploch.
▶️ Zároveň dojde k přepojení dešťové kanalizace z ulice Farská a Umlaufova. Veškeré dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže umístěné pod zámkem s přepadem do potoka.
▶️ Stavba s sebou ponese řadu dopravních omezení, o kterých vás budeme průběžně informovat.
ℹ️ Tento týden budou zahájeny výkopové práce na účelové komunikaci vedoucí k potoku (úsek č. 1) a od podnělí 29.4.2024 bude uzavřen i úsek č. 2, viz. přiložená mapa.
⛔️ Tato cesta bude uzavřena pro pěší i automobilovou dopravu.