ℹ️ Upozorňujeme občany, kteří odkládají komunální odpad do odpadkových košů, které jsou rozmístěné po městě nebo na jiná místa, která k tomuto nejsou určena, že se tímto svým jednáním dopouštějí přestupku, za který jim hrozí pokuta ‼️
▶️ Toto nevhodné jednání lze vyřešit zakoupením pytlů na komunální odpad, které jsou sváženy ve stejném režimu jako popelnice.
♻️ Pytle je možné zakoupit na pokladně Městského úřadu nebo na Sběrném dvoře za cenu 60,–Kč/kus.
❎ Osoba, která odložila odpad na přiložených fotografiích byla identifikována a čeká ji správní řízení. Pro udržení čistoty a pořádku budeme i nadále takto postupovat.
🙏 Děkujeme všem, kteří odkládají komunální odpad správně a doufáme, že nám zde již nebudou vznikat černé skládky, které hyzdí naše krásné město.