• 25.4.2019
  • 10:35
  • MKZ, Masarykovo náměstí

Dozvíte se zde něco o tibetské vlajce jako symbolu, můžete si přečíst stručnou historii, představujeme Jeho Svatost XIV. dalajlamu osobně a můžete posoudit i způsob, jak se dalajlama jako duchovní vůdce vybírá.

Budeme se ale věnovat i tibetskému jazyku formou obrazů z česko-tibetského slabikáře a životu severovýchodního Tibetu ve fotografiích pořízených v roce 2016. Výstavu doplní také trojrozměrné ukázky například mnišského oděvu i předmětů denní potřeby.

Výstava vznikla ve spolupráci se spolkem Lungta a obecně prospěšnou společností Potala. Děkujeme konkrétně ředitelce Lungty, paní Editě Kleckerové a etnoložce Zuzaně Ondomišiové.

Výstavní sál je otevřen vždy po – čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.