• 16.1.2019
  • 17:00
  • Komorní sál MKZ

Pavla Říhová je zooložka, která se už 24 let zabývá bojem proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy a to nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni. Vede oddělení CITES České inspekce životního prostředí, je členem expertní skupiny Interpolu pro wildlife crime a také soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

Tentokrát bude ale beseda ve spolupráci TPD Bělá čistě cestopisná.

Vstupné: 50 Kč (před začátkem akce).