Upozornění na splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku ze psů, který je do 31. března. Poplatky je také možné hradit na pokladně městského úřadu vždy v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 7 do 11,30 a od 12,30 do 17 hodin. Bližší informace na tel. čísle 326 700 928.

Oznamujeme občanům, že zítra, v úterý 2. března bude z důvodu plánované odstávky elektrické energie vypnuta elektřina v době od 7,15 do 15,15 hodin v těchto ulicích: Hlučov, Jezová, Kuřívodská, Na Koupališti, Na Pískách, Nad Kuřívodskou silnicí, Pod Šibeňákem, Táborová, U Koupaliště, U Sedřezy, Vazačka, Za Hlučovem , Za Rybníkem Slon. Přesný seznam čísel popisných, ve kterých bude elektřina vypnuta najdete na webových stránkách města.

Informace o provozu školy a školní jídelny v době od 1. 03. 2021

Na základě opatření vlády z pátku 26. 02. 2021 se od pondělí 1. 03. 2021 do neděle 21. 03. 2021 uzavírají všechny školy. Výuka bude probíhat distančním způsobem ve všech ročnících.

Školní jídelna bude pro žáky uzavřena od 1. 03. 2021. Žáci budou od tohoto dne automaticky odhlášeni. Pro ostatní strávníky bude školní jídelna v provozu ještě v pondělí 1. 03. 2021 a v úterý 2. 03. 2021 – oběd si mohou strávníci odebrat do přinesených nádob. Od středy 3. 03. 2021 budou obědy pro všechny strávníky automaticky odhlášeny.