Poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu Města Bělá pod Bezdězem v roce 2023

V rámci Zásad pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města schválené usnesením ZM č. 123/2015 ze dne 9. 12. 2015 byly schváleny tyto programy:

1. Dotační program na podporu spolkového života ve městě
2. Dotační program na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže
3. Dotační program na podporu sportu

V souladu s těmito Zásadami Rada města Bělá pod Bezdězem dne 19.12.2022 usnesením číslo: 513/2022 schválila výzvy k podávání žádostí o dotace na rok 2023 jednotlivými žadateli včetně podprogramů:

a) Výzva k předkládání žádostí o dotaci na podporu spolkového života z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 2023
Dotační program č. 1, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost

b) Výzva k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit vzdělávání dětí a mládeže z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 2023
Dotační program č. 2, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost

c) Výzva k předkládání žádostí o dotaci na podporu sportu z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 2023
Dotační program č. 3, podprogramy: Jednorázové sportovní akce, celoroční činnost, podpora sportovních zařízení

Žádost o dotace z jednotlivých programů je třeba řádně vyplnit, doplnit o povinné přílohy a v období od 1. 2. 2023 do 1. 3. 2023 do 11:30:

1. předat osobně na podatelně MěÚ Bělá pod Bezdězem v obálce označené textem „DOTACE“ s uvedením, kterého programu a podprogramu se žádost týká, nebo

2. zaslat poštou s uvedením adresy: Město Bělá pod Bezdězem, Finanční odbor, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem v obálce označené textem „DOTACE“ s uvedením, kterého programu a podprogramu se žádost týká, nebo

3. zaslat datovou schránkou na ID adresu: hy8bg5r s názvem „DOTACE“ včetně uvedení, kterého programu a podprogramu se žádost týká; žádost musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Na obálce musí být uvedeno číslo a název vyhlášeného dotačního programu.

Přiložené dokumenty ke stažení

 | Velikost: 94 KB 02.01.2023 1.1 2021_Pr.1_Vyzva_spolky  | Velikost: 745 KB 02.01.2023 1.1.1. Žádost o dotaci - spolkový život, celoroční činnost - PDF  | Velikost: 48 KB 02.01.2023 1.1.1. Žádost-spolkový-život-celoroční-činnost  | Velikost: 744 KB 02.01.2023 1.2.1. Žádost o dotaci - spolkový život, jednorázová akce - PDF  | Velikost: 46 KB 02.01.2023 1.2.1. Žádost-spolkový-život-jednorázové-akce  | Velikost: 93 KB 02.01.2023 2.1. 2021_Pr.2_Vyzva_vzdelavani  | Velikost: 742 KB 02.01.2023 2.1.1. Žádost o dotaci - vzdělávání, celoroční činnost - PDF  | Velikost: 47 KB 02.01.2023 2.1.1. Žádost vzdělávání celoroční činnost  | Velikost: 46 KB 02.01.2023 2.2.2. Žádost vzdělávání jednorázové akce  | Velikost: 272 KB 02.01.2023 2.2.2. Žádost vzdělávání jednorázové akce - PDF  | Velikost: 89 KB 02.01.2023 3.1. 2022_Pr.3_Vyzva_SPORT_celor.cinnost  | Velikost: 47 KB 02.01.2023 3.1.2. Žádost sport celoroční činnost  | Velikost: 745 KB 02.01.2023 3.1.2. Žádost sport celoroční činnost-PDF  | Velikost: 93 KB 02.01.2023 3.2. 2022_Pr.3_Vyzva_SPORT_jedn.akce  | Velikost: 45 KB 02.01.2023 3.2.2. Žádost sport jednorázové akce  | Velikost: 744 KB 02.01.2023 3.2.2. Žádost sport jednorázové akce - PDF  | Velikost: 87 KB 02.01.2023 3.3. 2022_Pr.3_Vyzva_SPORT_provoz_zarizeni  | Velikost: 46 KB 02.01.2023 3.3.2. Žádost sport provoz sportovních zařízení  | Velikost: 748 KB 02.01.2023 3.3.2. Žádost sport provoz sportovních zařízení - pdf  | Velikost: 45 KB 02.01.2023 4.1.1. Žádost-o-dotaci-na-základě-individální-žádosti  | Velikost: 732 KB 02.01.2023 4.1.1. Žádost-o-dotaci-na-základě-individální-žádosti - pdf  | Velikost: 40 KB 02.01.2023 Pril_1_Cestne_prohlaseni_zadatele  | Velikost: 37 KB 02.01.2023 Pril_2_Cestne_prohlaseni_zadatele_platnost_dokumentu  | Velikost: 13 KB 02.01.2023 Pril_3_Informace_o_zadateli  | Velikost: 53 KB 02.01.2023 Pril_4_Vyuctovani_dotace  | Velikost: 32 KB 02.01.2023 Pril_5_Zaverecna_zprava  | Velikost: 32 KB 02.01.2023 Pril_6_Hodnotici_dotaznik
Next »Page 1 of « Prev