Město Bělá pod Bezdězem disponuje od dubna 2022 novou Cisternovou automobilovou stříkačkou pro potřeby místní Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Finanční náklady na realizaci akce:

Celkové náklady: 8.288.500,- Kč

Dotace MVČR: 2.500.000,- Kč
Dotace Stč.Kraj: 1.000.000,- Kč
Vlastní prostředky: 4.788.500,- Kč

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje a Ministerstva vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru.