I v tomto školním roce se žáci druhých tříd zapojí do preventivního programu Policie ČR Ajaxův zápisník. V rámci tohoto projektu se děti setkávají s policisty a učí se nejen o jejich práci, ale i o dopravní výchově a bezpečném chování. Po celý rok žáci pracují pod vedením učitele na získávání znalostí, za projevenou aktivitu pak jsou odměněni odznakem psa Ajaxe. Žádosti o financování výroby těchto odznaků bylo radou města schváleno.