Vážení spoluobčané,

opět se u Vašich dveří objevují agenti různých energetických firem nabízejících prodej elektrické energie nebo zemního plynu a odkazují se na to, že od nich nakupuje tyto komodity také Město Bělá pod Bezdězem a odvolávají se i na funkcionáře Města.

Upozorňuji, že tyto osoby porušují Nařízení Města Bělá pod Bezdězem č. 1/2015 o zákazu pochůzkového a podomního prodeje.

Město Bělá pod Bezdězem a jím vlastněné organizace soutěží dodavatele výše uvedených energii prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Pro rok 2017 je dodavatelem elektrické energie společnost EP ENERGY TRADING, a.s., dodavatelem zemního plynu pro velkoodběr společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. a maloodběr společnost Pražská plynárenská, a.s..

Pro občany Bělé pod Bezdězem zabezpečovala soutěž na společnou dodávku elektrické energie a zemního plynu na 2 roky společnost Terra Group Investment, a.s. projektem „Obec Občanům“ kdy byly vysoutěženy:

v 1. kole  společnost EP ENERGY TRADING, a.s.,

ve 2.a 3. kole společnost CENTROPOL ENERGY, a.s.,

ve 4. kole společnost X ENERGIE, s.r.o.,

tyto společnosti se zavázaly, že nebudou provádět individuální podomní prodej.

Koordinátor výše uvedené společnosti přislíbil, že i letos bude umožněno dalším občanům Bělé se zapojit do projektu „Obec Občanům“, oficiálně a nikoliv podomním prodejem.

Pro Město Bělou pod Bezdězem a jím vlastněné organizace zabezpečuji na základě Plné moci komunikaci se společnostmi dodávající výše uvedené energie, a byl jsem poradcem vedení Města i pro projekt „Obec Občanům“, protože mám zkušenosti s nákupem energií ze svého bývalého zaměstnání.

Ing. Rudolf Kouba, zastupitel