Dne 27.6. od 8:00 do 12:00 v obci Bezdědice

proběhne plánovaná odstávka pitné vody z důvodu čištění vodojemu.

Nouzové zásobování nebude zajištěno,

žádáme obyvatele, aby se předzásobili vodou.