INFORMACE PRO OBČANY KE SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od 1.ledna 2024 dochází ke změně svozové společnosti pro komunální odpad. Nově budou svoz komunálního odpadu zajištovat Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o. (dále TS). Město za tímto účelem již zakoupilo pro TS moderní svozový vůz, kterým jsou zatím sváženy vytříděné komodity po městě.

Hlavní změny svozu komunálního odpadu:
Svozový den pro město bude úterý (liché a sudé) a pro příměstské části středa (lichá). Město i nadále bude rozděleno na sever a jih, jak jste již zvyklí a svoz bude probíhat 1 x 14 dní. První svoz začínáme v úterý 2.1.2024 což je lichý týden a svážíme jižní část města a hned ve středu

3.1 2024 začne první svoz příměstských částí Březinka, Bezdědice a Hlínoviště zadní a přední.

Nově jsou do příměstských částí zařazeny i ulice Pražská, Papírenská, Nádražní, Šubrtov a Pohotovostní osada, pro ně rovněž bude svozovým dnem každá lichá středa.

Pytle na komunální odpad budou mít taky nový vzhled, ale nemějte obavy staré, pytle s potiskem COMPAG budete moci využít do 30. června roku 2024. Po tomto datumu již tyto pytle nebudeme svážet –proto žádáme všechny občany, aby pytle využili nejpozději k výše uvedenému datu.

Známky na popelnice budou mít též nový vzhled, budou barevně rozlišené podle svozových lokalit, nové známky začnou platit 1.4.2024, do té doby zůstávají v platnosti známky staré. Známky na popelnici dostanete po zaplacení

„poplatku za odpady“ na pokladně Městského úřadu, jak jste zvyklí. Nově také na těchto známkách bude uveden telefon a email pro případ poškození nebo nevyvezení popelnice. Linka bude dostupná každý všední den v době 6:30 – 14:00 hodin.

Nádoby určené ke svozu odpadů musí být vždy přistaveny v patřičný svozový den v dané lokalitě od 6.00 hodin ráno. Pokud budete mít zájem nádobu vyvézt, je třeba ji mít umístěnou na viditelném místě.

Svoz komunálního odpadu od občanů města Bělá pod Bezdězem bude patřit mezi další činnosti TS, které pro město vykonávají. Ke svozu bude využívána nejmodernější technika a vybavení a jeho bezproblémové zajištění budou zabezpečovat proškolení pracovníci. Svoz směsného komunálního odpadu bude obvykle prováděn v denních hodinách. V této souvislosti apelujeme na občany města, aby v den svozu neparkovali svá vozidla před stanovišti nádob (popelnic) a způsobem parkování zajistili průjezd v našich úzkých uličkách.

Děkujeme všem občanům za pochopení a doufáme, že vše zvládneme na jedničku.

Naše heslo zní: JEDEME SAMI NA SEBE