Střední odborná škola a Střední odborné učiliště (bývalá zemědělka), Mladá Boleslav, Jičínská 762, pořádá v sobotu 7. prosince od 8 do 13 hodin den otevřených dveří.

Oznamujeme občanům, že od 3. prosince od 8 hodin do 4. prosince do 11 hodin bude z důvodu technologických úprav v prostoru kolejiště uzavřen v ulici Mladoboleslavské železniční přejezd. Objízdná trasa je určena z komunikace č. II/276, přes silnici č. I/38 a dále městem po silnici č. III/27234. Změny v autobusové dopravě jsou vyvěšeny na dotčených autobusových zastávkách a na webových stránkách firmy Arriva.

Městská kulturní zařízení zvou děti ve středu 4. prosince od 15 do 16,30 hodin do Zámeckého klubíku. Tentokrát budeme s lektorkou Danou Holmanovou zdobit vánoční perníčky. Pozor – nutná rezervace na webu nebo přímo v informačním centru. Vstupné je 50,- Kč.

Hotel RELAX Vás zve ve dnech 7. a 8. prosince na vepřové hody. Bude pro Vás přichystaný víkend plný dobrot, který bude navíc obohacen zajímavým programem. Čeká nás ukázka výroby jitrnic a jelítek, budete moci vyzkoušet plnění a špejlování jitrnic a v neposlední řadě ukázka bourání masa.

V neděli 8. prosince v 16 hodin v hotelu Relax na Vrchbělé proběhne Mikulášská show. Na děti čeká cesta po svíčkách na pekelnou váhu a balíček od Mikuláše. Vstupenky v hodnotě 100,- Kč je nutné zakoupit předem na recepci hotelu, nebo rezervovat na tel. čísle 601 083 222.

Zveme všechny občany v neděli 8. prosince od 8 do 12 hodin do místní sokolovny na tradiční bleší trhy. Přijďte nabídnout své přebytky, nebo naopak si odnést to, co vám padne do oka.

Oznamujeme občanům, že ve středu 4. prosince od 8 – 12 hodin nepoteče voda v těchto ulicích: U Kina, Zámecká, Zámecký příkop, Valdštýnská, Postřihačská a Potoční.