Dne 28. 6. 2017 byl Zastupitelstvem města Bělá pod Bezdězem schválen Strategický plán rozvoje města Bělá pod Bezdězem.

Strategický plán je dokument, který říká, jak by se město mělo dále rozvíjet v příštích pěti letech, identifikuje hlavní problémy a priority našeho města, pomáhá najít směr jejich řešení, stanoví budoucí i současné cíle, je podkladem pro plánování rozvoje města.

Do tvorby dokumentu byla zapojena široká škála cílových skupin. Na zpracování se podílel externí zpracovatel, dále místní odborníci, vedení města, zástupci politických stran a uskupení, zástupci městem zřizovaných či vlastněných organizací, ředitelé místních škol, zástupci významných institucí se sídlem ve městě, podnikatelé, ale i zástupci nejširší veřejnosti z řad aktivních obyvatel města.

Veškeré návrhy prošly procesem připomínkování (včetně formou veřejných projednání), v rámci něhož se mohla kterákoliv z výše uvedených zapojených osob k předloženým návrhům vyjádřit. Všechny podněty a připomínky byly zodpovědně posouzeny a ve většině případů zohledněny. Tento přístup ke zpracování strategického plánu přispěl k tomu, že byla zpracována strategie podchycující problémy a potřeby obyvatelstva, místních podnikatelů a organizací apod., které jsou městem ovlivnitelné, a stanovena opatření pro jejich budoucí řešení.

Strategický plán je k dispozici na webových stránkách našeho města a Městském úřadu.

Za realizační tým

Lukáš Voleman
místostarosta