Návštěva areálu Penati Golf Resort na Slovensku

V polovině letní sezony odjelo vedení našeho města a někteří zastupitelé na schůzku v Penati Golf Resortu na Slovensku. Navštívili tamní golfové hřiště s bydlením, které je obdobou navrhovaného projektu pro Vrchbělou. Osobně si tak měli možnost vytvořit vlastní reálný pohled na celý areál. Setkali se zde s Ing. Igorem Chocholem, ředitelem a akcionářem Penati Golf Resortu, Ing. Jánem Hurbanem, MBA, viceprimátorem města Senica, Ondrejem Danadou z inženýrské činnosti, Mgr. Danielem Markem, náměstkem hejtmanky Středočeského kraje, Mgr. Janem Plachým a Romanem Svobodou, případnými investory Volnočasového areálu na Vrchbělé.

Během setkání se diskutovalo o vzniku tamního areálu, od počátečního nápadu, jak využít bývalý vojenský prostor. Starostka města uvedla: „Podrobně jsme probrali přípravné a realizační práce, včetně získání legislativních povolení, samotný provoz takového areálu i jeho kladné či záporné dopady na město Senica i okolní přírodu.“

Penati Golf Resort se nachází 5 km od města Senica, v bývalém areálu Československé armády, v obdobné krajině, na písčitém podloží, jako je Vrchbělá, s rozdílem, že zde není pyrotechnická zátěž.

Před zahájením realizace byl posuzován vliv na životní prostředí (EIA, SEA) a bylo nutné získat potřebná povolení k výstavbě. Jako první byly vybudovány rodinné domy, část rekreačních chat a jako další vznikalo golfové hřiště se zázemím pro tento sport.

V současné době stále vznikají nové zasíťované pozemky určené k výstavbě. Jsou k nim přivedeny přístupové cesty. Je vybudováno veřejné osvětlení, realizují se dětská hřiště. Nachází se zde několik jezer, kdy jedno z nich je určeno i ke koupání a budují se další volnočasové aktivity.

Vedení i zastupitelé města Senica vnímají tamní areál jako přínos pro město. Dle slov viceprimátora Ing. Jána Hurbana se zvýšil počet obyvatel trvale žijících ve městě, vzrostl počet rekreantů i turistů, ti všichni využívají místních služeb. Areál má dále pozitivní dopad na příjmy do městského rozpočtu a zaměstnanost.

Vrchbělá

Využití bývalého vojenského areálu Vrchbělá je dlouhodobá otázka, která se řešila již v minulosti. Záměrem soukromých investorů, kteří projevili zájem o tento prostor, se Město Bělá pod Bezdězem zabývá již od dubna letošního roku. V nabídce jde o vybudování obdobného areálu, který vidíte na přiložených fotografiích včetně infrastruktury, která po dokončení přechází do správy a majetku města. S prezentací projektu jste se mohli naposledy seznámit v bělské Sokolovně 18. 5. Znovu si ho můžete prohlédnout na stránkách www.vrchbela.cz, které byly nově spuštěny k 1. 9. 2017, a další možnost nabízíme na veřejné prezentaci v místní Sokolovně dne 18. 9.2017 od 19 hodin.

Prosíme občany i zastupitele, aby této záležitosti znovu věnovali svou pozornost a pomohli nám v zodpovědném rozhodnutí.

Dokážete si představit podobný VŠESPORTOVNÍ AREÁL S BYDLENÍM u nás na VRCHBĚLÉ?

 

Fotogalerie z areálu Penati Golf Resort na Slovensku