Vážení občané,

dne 16. 1. 2023 schválila Rada města Bělá pod Bezdězem svým usnesením č. 3/2023 níže uvedený časový harmonogram 1. kola výběrového řízení pro poskytování půjček na opravy domů z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem v roce 2023. Půjčky jsou poskytovány na opravu fasád, střech, výměnu oken, výměnu kotle, vybudování kanalizační přípojky, domovních čistíren odpadních vod, na zateplení domů a na pořízení solárních panelů.

Časový harmonogram – I. etapa
Vydávání formulářů žádostí od 01. 02. 2023
Přijímání žádostí do 01. 04. 2023
Výběr žadatelů RM a ZM do 12. 05. 2023
Možnost zahájení čerpání finančních prostředků nejpozději do 30. 06. 2023

Podmínky pro poskytování půjček jsou zveřejněny na webu města Bělá pod Bezdězem: www.mubela.cz – Z radnice a města – Fond rozvoje bydlení 2023.
Dále je zde zveřejněn formulář Žádosti o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení, který si můžete stáhnout a vyplnit.

Bližší informace vám podáme osobně na finančním odboru MěÚ nebo telefonicky na tel. č. 326 700 920.

Ing. Zdeňka Poláková
vedoucí finančního odboru