ℹ️ Na Vrchbělé pokračují práce na výstavbě nového vodojemu 💧💦, který bude sloužit pro zásobování vodou Sportovně relaxačního areálu Vrchbělá, nově vznikající bytové zástavby i té v budoucnu plánované.
▶️ Hlavní zemní práce máme za sebou a nyní začíná vznikat vlastní objekt vodojemu.