Vážení občané, v místním referendu bylo rozhodnuto, že nesouhlasíte s prodejem pozemku p.č. 56/1 v k.ú. Vrchbělá za účelem rozvoje průmyslového areálu Vazačka.

Volební účast byla dostatečná, takže referendum je platné. Počty odevzdaných hlasů splňují i podmínku pro závaznost. Rozhodnutí v referendu je tedy pro orgány města závazné

Děkujeme všem voličům za účast!