Vzhledem ke stavebním pracem na opravě propustku na silnici III/25916 v Bezdědicích bude v pondělí 9. 9. uzavřen spodní příjezd do obce.
Příjezd ze strany od Březovic bude průjezdný bez omezení.