V průběhu dubna byly zahájeny práce na obnově významné památky našeho města, České brány.

Kamenný plášť brány není v ideálním stavu je proto potřeba restaurátorsky obnovit tak, aby bylo nadále bezpečné se v jejím okolí pohybovat.

Díky přislíbené dotaci z fondů Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP) v rámci Integrovaných teritoriálních investic Mladá Boleslav, ve výši až 70 % uznatelných nákladů, není nutné obnovu etapovat po letech, můžeme obnovu provést najednou, a omezit tak provoz v okolí brány na co nejkratší dobu.

S celkovou obnovou také souvisí výstavba lešení, které zde bude umístěno téměř po celou dobu stavby a bude tak uzavřena křižovatka ulic Tutova x. Brána zůstane, tak jako dosud, průchozí pro pěší. Průchod se pouze se zúží a zajistí tak, aby zde bylo bezpečné provádět restaurátorské práce a chodci nebyli žádným způsobem ohroženi. Pokud vše půjde dobře, na konci roku se můžeme těšit na další opravenou památku v našem městě.