Upozorňujeme občany,

že ve středu 31. března 2021 končí splatnost poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatků ze psů.

Tyto poplatky je možné uhradit na pokladně Městského úřadu, a to vždy v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 7:00 – 11:30 hodin a od 12:30 – 17:00 hodin.

Bližší informace získáte na tel. č. 326 700 928