Vážení spoluobčané,
 
na Městském úřadě pro Vás máme k dispozici celkem 750 kusů respirátorů (max. 5 respirátorů na osobu) a 8 000 kusů roušek (max. 20 roušek na osobu).
 
 
Tyto jsou určeny především pro:
 
– Seniory v nouzi nebo v ohrožení, kteří nejsou schopni zajistit si je jiným způsobem.
– Pro osoby v nouzi, které z různých důvodů nemohou žádat o finanční podporu na jejich nákup.
 
V případě zájmu jsou pro jejich výdej určeny výdejní dny, a to pondělí a středa, vždy od 07:00 do 10:00 hodin na správním odboru.
 
Žádáme Vás o využití této možnosti pouze v případě nutnosti.
 
Tyto respirátory a roušky budeme vydávat do vyčerpání zásob.
 
 
Děkuji Vám,
 
Jan Sýkora, místostarosta