Upozorňujeme občany, že od 20. ledna je možné v pokladně Městského úřadu hradit poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku ze psů. Splatnost těchto poplatků je do 31. března 2020. Pokladna je otevřena vždy v pondělí a ve středu od 7 – 11 hodin a od 12,30 do 16,30 hodin. Ve čtvrtek pak od 7 do 11 hodin a od 12,30 do 14,30 hodin. Bližší informace o platbách uvedených poplatků získáte v pokladně Městského úřadu nebo na tel. 326 700 928.