05.10.2020 (07:30 – 14:00) – plánovaná odstávka č. 110060714262
Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

parc. č. 1937/43, parc. č. 2193/1

Hlučov
519, 520, č. 1086795

Kuřívodská
515

Na Koupališti
E, E77, E82, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, E94, E96, E97, E98, E99

Na Pískách
č. p.2193/1

Nad Kuřívodskou Silnicí
parc. č. 1854/12, parc. č. 1940, 142E, E101, E103, E104, E105, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E119, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E147, E148, E149, E160, E199, E48

Pod Šibeňákem
parc. č. 1837, E31, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E49, E50, E51, E52, E53, E55, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E69, E70, E71, E72, E73

Táborová
524, 525, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, č. 1087439, č. 1087440, parc. č. 1022, parc. č. 2192/2, parc. č. 2694/1

U Koupaliště
19, 513, 514, 1418, č. 956412, č. 957176, č. 1087585, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E28, E29

Za Hlučovem
E1, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E2, E20, E3, E4, E43, E46, E47, E5, E6, E7, E8, E80, E9

Za Rybníkem Slon
E182, E183

Bělá pod Bezdězem – Bělá pod Bezd., okres Mladá Boleslav
Chaty
30/Ch 030R, 47/Ch 047R, 81/Ch 081R, č. 955019, č. 1087819, č. 1087820, č. 1087823, č. 1087824, č. 1087827, č. 1087829, č. 1087831, č. 1087832