Informace Základní školy

Od 3. května bude opět probíhat prezenční rotační výuka ve školách i pro 2. stupeň. Od 3. do 7. května nastupují do školy na prezenční výuku žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. a 9. ročníků zůstávají na distanční výuce. Od 10. května se ročníky vymění. Strava pro žáky v prezenční výuce je ve školní jídelně zajištěna. Bližší informace najedete na webových stránkách školy.