Zveme Vás na Svatodušní koncert Podbezdězských varhaníků s koncertní trubkou, který se bude konat v neděli 28. května od 18 hodin ve Farním kostele Povýšení sv. Kříže. Na pořadu bude radostná svatodušní varhanní improvizace a další varhanní skladby. Zazní také skladby pro varhany a trubku. Vstupné dobrovolné.