Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při výstavbě trubní propusti a rekonstrukci mostních objektů ev.č. 2761-1  a ev.č. 2761-2 dojde:

1) K částečné uzavírce silnice II.třídy č. 276 v Bakově nad Jizerou, Malá Bělá v prostoru křižovatky se silnicí III/2761, a to v termínu: 13.-20.12.2021

2) K úplné uzavírce silnice III.třídy č. 2761 ve směru na Novou Ves u Bakova nad Jizerou, a to v  termínu: 20.12.2021 – 13.7.2022