Obsazení pracovní pozice – zdravotní sestra v Domově důchodců a v Domově s pečovatelskou službou v Zákupech.