Nabídka kurzu zaměřeném na zvyšování kognitivních schopností

Kurz je vhodný v rámci prevence slábnutí výkonnosti mozku a získávání nových schopností pro všechny zájemce.
Trénink se zaměřuje na stimulaci paměti, prohlubování koncentrace, rozšiřování slovní zásoby, zdokonalování logického myšlení a prostorové orientace.
Trénink výše uvedených kognitivních funkcí je vhodný:
• prakticky pro všechny lidi nad 35 let, kteří chtějí pro sebe něco udělat, zejména pro lidi, kteří jsou po narkóze,
• pro lidi v rámci rehabilitace po cévních mozkových příhodách,
• pro lidi se začínajícími příznaky Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

Nabízíme 10 setkání vždy od 17 do 18.30 hodin v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem.

Téma: Paměť, pozornost a koncentrace, řečové funkce, logické myšlení + trénink

Dále každé pondělí.

Cena za 1 setkání je 70 Kč, celkem 700 Kč za trénink.

Pozor změna!

Oznamujeme občanům, že se od 31.3.2014 mění otevírací doba Sběrného dvora (ve Zpravodaji uvedeno od 1.5.2014, vzhledem k rychlému vyřízení povolení změny od Krajského úřadu Středočeského kraje, bude provedeno již teď). Jedná se o změnu v letním období na Po, St, Pá od 10.00 hod do 17.00 hod, sobota zůstává jako doposud od 9.00 do 12.00 hod.  Zimní období zůstává stejné tedy Po, St, Pá od 10.00 až 16.00  hod, sobota od 9.00 do 12.00 hod. Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů volejte na tel. 326700910.

Ajaxův zápisník

I v tomto školním roce se žáci druhých tříd zapojí do preventivního programu Policie ČR Ajaxův zápisník. V rámci tohoto projektu se děti setkávají s policisty a učí se nejen o jejich práci, ale i o dopravní výchově a bezpečném chování. Po celý rok žáci pracují pod vedením učitele na získávání znalostí, za projevenou aktivitu pak jsou odměněni odznakem psa Ajaxe. Žádosti o financování výroby těchto odznaků bylo radou města schváleno.

Oslavy 750.výročí hradu Bezděz

V roce 2014 slaví státní hrad Bezděz 750 let od podepsání zakládací listiny hradu králem Přemyslem Otakarem II. Po celý rok bude Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, toto výročí připomínat. Hlavní den oslav je stanoven na sobotu 9.8.2014, kdy bude po celý den probíhat bohatý kulturní program , který počítá nejen s kostýmovanými průvodci na hradě, ale také se šermíři, divadélkem pro děti, besedami o historii hradu, koncertem, ohňostrojem a mnoho dalším. Rada města na základě podané žádosti schválila příspěvek na oslavy částkou 5.000,- Kč.

Pronájem Věchýtku opět k dispozici

Nájemní vztah se současným nájemcem prostor „Věchýtku“ v areálu koupaliště bude ukončen k 30.4.2014. Od 1.5.2014 bude moci být uzavřena nová nájemní smlouva s novým poskytovatelem občerstvení v areálu koupaliště. Zájemci mohou zaslat nabídku písemně na adresu MÚ nebo osobně na podatelně MÚ do 31.3.2014. Nájemné je stanoveno na 30.294,- Kč/rok. Více informací dostanete na tel.č. 326 700 917.

Oznamujeme občanům,

že dnes 13.2.2014 v době od 8 do 12hodin nepoteče voda v těchto ulicích:

  • ul. Družební od č.p. 1250-1273 + fi Atmos
  • ul. Za Vodojemem č.p. 1249-1245, 1242-1274
  • ul. Tyršova č.p. 1308 – 1310.

Důvodem je oprava vodovodního řadu

Mimořádné hlášení městského rozhlasu ze dne 6.1.2014

Z důvodu havárie na vodovodním řadu oznamujeme občanům, že ihned po vyhlášení nepoteče voda v ul. Na Pískách, Lidová, Strmá, Páterovská až k čističce odpadních vod. Tato odstávka bude trvat pravděpodobně do zítřka 7.1. cca do 12,00 h. Zítra dopoledne budou v uvedených ulicích přistaveny citerny s pitnou vodou. V souvislosti s touto havárii upozorňujeme, že bude uzavřen veškerý provoz v celé ul. Na Pískách.