Pracujeme na nové podobě herních prvků a zázemí dětského hřiště u vodojemu.
Náš záměr bude realizován do konce května 2023.