Vážení občané,

dne 27. 6. 2022 schválila Rada města Bělá pod Bezdězem svým usnesením č. 270/2022 níže uvedený časový harmonogram 2. kola výběrového řízení pro poskytování půjček na opravy domů z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem v roce 2022. Půjčky jsou poskytovány na opravu fasád, střech, výměnu oken, výměnu kotle, vybudování kanalizační přípojky, domovních čistíren odpadních vod, na zateplení domů a na pořízení solárních panelů.

Časový harmonogram – II. etapa

Vydávání formulářů žádostí od 01. 07. 2022

Přijímání žádostí do 15. 08. 2022

Výběr žadatelů RM a ZM do 15. 09. 2022

Možnost zahájení čerpání finančních prostředků nejpozději do 30. 09. 2022

Podmínky pro poskytování půjček jsou zveřejněny na webu města Bělá pod Bezdězem: www.mubela.cz – Z radnice a města – Fond rozvoje bydlení 2022.
Dále je zde zveřejněn formulář Žádosti o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení, který si můžete stáhnout a vyplnit.

Bližší informace vám podáme osobně na finančním odboru MěÚ nebo telefonicky na tel. č. 326 700 920.

Ing. Zdeňka Poláková
vedoucí finančního odboru