• 10.10.2020
  • 08:00

Oznámení občanům Šubrtova, Hlínoviště, Bezdědic a Březinky

V sobotu 10.10.2020 společnost Compag Mladá Boleslav s.r.o. provede
svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.

Jedná se pouze o tyto komodity odpadu:
150110 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
200127 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200126 olej a tuk neuvedený pod číslem 200125
200133 autobaterie a akumulátory

V režimu zpětného odběru převezmeme:
• elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory, rádia, vysavače a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
• olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot, barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené
• drobné baterie a monočlánky
• plastové nádoby od primalexů

JINÉ DRUHY ODPADU NEBUDOU ODVEZENY!

Komodity odpadu shromážděte na uvedené místo dle lokality.
V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka odpadu.

Přibližná hodina svozu:
8:00 hod. – Šubrtov u Papíren – parkoviště za obchodem
8:30 hod. – Hlínoviště u nádob na tříděný odpad
9:00 hod. – Bezdědice náves
9:30 hod. – Březinka před MŠ

Odvážen bude pouze odpad pocházející z domácností,
odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.