Dne 12. 10. 2016 se ve společenském klubu Základní školy v Máchově ulici konal vstupní seminář pro širokou veřejnost k tvorbě Strategického plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem. V první části semináře byl občanům představen smysl strategického plánování a řízení a účastníci byli seznámeni s postupem tvorby strategického plánu, tj. organizačními postupy, strukturou dokumentu, harmonogramem atd. Prezentována byla i možnost zapojení veřejnosti do tvorby nového strategického plánu města, v rámci které byla mj. podána informace o zahájení dotazníkového šetření. V druhé polovině semináře byly formou kulatých stolů zjišťovány klíčové problémy města. Nejvíce obyvatele města trápí decentralizace budov základní školy, technický stav družiny a stav památek (zámek, kostel atd.). Dále obyvatelé vyjádřili zájem zachovat stávající ráz koupaliště a uvítali by zlepšení kvality komunikací. Všechny další problémy zjištěné prostřednictvím kulatých stolů budou pečlivě vyhodnoceny a budou zapracovány do strategického plánu.

Dalším krokem zapojení veřejnosti do strategického plánování a zjišťování klíčových problémů města je dotazníkové šetření. Dovolujeme si tedy požádat veřejnost o vyplnění dotazníků. Dotazníky jsou distribuovány např. v místní knihovně, Informačním centru na zámku, v Mateřské škole apod., dotazník je součástí listopadového vydání bělského Zpravodaje a zároveň je možno vyplnit dotazník elektronicky do 11. 11. 2016 na adrese https://sprm-bela.vyplnto.cz/. Dotazníky v papírové podobě můžete odevzdávat do 11. 11. 2016 do sběrné schránky ve vstupní hale MÚ, v místní knihovně, případně tam, kde jste je obdrželi (MŠ, Družina, IC).

Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas a náměty, kterými přispívají k rozvoji města Bělá pod Bezdězem.

Za realizační tým
Jana Vltavská, vedoucí odboru RaMM