Strategický plán města Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem v nedávané době zahájilo práce na přípravě nového strategického plánu rozvoje města. Strategický plán je dokument, který říká, jak by se město mělo dále rozvíjet, identifikuje hlavní problémy a priority našeho města, pomůže najít směry jejich řešení, stanoví dosažitelné, ale současně ambiciózní cíle, stane se podkladem pro plánování rozvoje města, který zároveň napomůže plánovat, získávat i šetřit finanční prostředky.

Pro kvalitní přípravu takového dokumentu považujeme za nezbytné znát názor zájmových skupin a široké veřejnosti. Někteří z vás si možná vzpomenou, že se do tvorby strategického plánu zapojili již v roce 2006, kdy jsme strategický plán tvořili poprvé. Od té doby se však změnila celá řada věcí, na které musí město při svém rozvoji reagovat – některé cíle byly naplněny, některé potřeby ustoupily do pozadí, jiné naopak vznikly, a proto strategický plán nyní aktualizujeme. Rádi bychom vám tedy nabídli možnost aktivně se zapojit do definování problémů běžného života v našem městě. Rádi bychom věděli, co vám ve městě chybí, co byste chtěli změnit či zlepšit, aby bylo možné vytvořit nový strategický dokument, který bude vycházet mimo jiné i z vašich nápadů a potřeb.

Město Bělá pod Bezdězem zve své občany na vstupní seminář pro širokou veřejnost k tvorbě Strategického plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem, který proběhne

ve středu 12. 10. 2016 od 17:00 hodin

ve společenském klubu Základní školy v Máchově ulici.

Na semináři budete seznámeni s účelem strategického plánování, možnostech zapojení se do jeho tvorby a proběhne diskusní fórum, jehož výstupem bude definování 10 klíčových problémů města očima veřejnosti. Tato témata budou poté v rámci tvorby strategického plánu pečlivě vyhodnocována.

Předem děkujeme všem občanům, kteří věnují trochu svého volného času a zamyslí se nad budoucností naší Bělé a svými myšlenkami a náměty přispějí k plánování rozvoje města Bělá pod Bezdězem.

Za realizační tým                                                                                                                                                                                    Jitka Tošovská, starostka města

Jana Vltavská, vedoucí odboru RaM