Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovolujeme informovat o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny, které se mělo konat dne 24.11.20220.
O náhradním termínu Vás budeme informovat v dostatečném předstihu.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení
MěÚ Bělá pod Bezdězem

24.11.2020 (07:15 – 15:00) – plánovaná odstávka č. 110060742264
Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

parc. č. 511/2, parc. č. 527/1, parc. č. 536/1, parc. č. 538/8, parc. č. 551/14, parc. č. 551/31, parc. č. 1937/43, parc. č. 2193/1, parc. č. 555/8,19

Hlučov
519, 520, č. 1086795

Jezová

Kuřívodská
515

Na Koupališti
E, E77, E82, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, E94, E96, E97, E98, E99

Na Pískách
č. p.2193/1

Nad Kuřívodskou Silnicí
parc. č. 1854/12, parc. č. 1940, 142E, E101, E103, E104, E105, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E119, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E147, E148, E14, E160, E199, E48

Pod Šibeňákem
parc. č. 1837, E31, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E49, E50, E51, E52, E53, E55, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E69, E70, E71, E72, E73

Táborová
524, 525, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, č. 1087439, č. 1087440, parc. č. 1022, parc. č. 2192/2, parc. č. 2694/1

U Koupaliště
19, 513, 514, 1418, č. 956412, č. 957176, č. 1087585, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E28, E29

U Sedřezy
527, parc. č. 3013

Vazačka
1519, parc. č. 551/6, parc. č. 551/21, parc. č. 552/1, parc. č. 553/6, parc. č. 553/9, parc. č. 555/10, parc. č. 555/12, parc. č. 555/28

Za Hlučovem
E1, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E2, E20, E3, E4, E43, E46, E47, E5, E6, E7, E8, E80, E9

Za Rybníkem Slon
E182, E183

Bělá pod Bezdězem – Hlínoviště, okres Mladá Boleslav

Hlínoviště
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18/Ch 18U, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 75/Ch 75U, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 95, 227, 229, 230, č. 956094, č. 1087977, č. 1087978, č. 1087980, č. 1087983, parc. č. 1566/1, parc. č. 1628/15, parc. č. 2836/1, č. p.1583/2, E213, E215, E216, E219, E220, E221, E222, E223, E224, E225, E228, E231, E232, E233, E234

Bělá pod Bezdězem – Bělá pod Bezd., okres Mladá Boleslav

Chaty
30/Ch 030R, 47/Ch 047R, 81/Ch 081R, č. 955019, č. 1087819, č. 1087820, č. 1087823, č. 1087824, č. 1087827, č. 1087829, č. 1087831, č. 1087832

Bělá pod Bezdězem – Vrchbělá, okres Mladá Boleslav

Vazačka
1522, 1523

Vrchbělá
41, 482, 483, 493, 538/17, 1555, 1558, 1560, parc. č. 525/26, parc. č. 553/7