V centru města vznikla nová parkovací plocha v ulici Jenečská. Je zde celkem 20 parkovacích míst, z toho jedno vyhrazené stání pro invalidy. Toto nové parkoviště má soužit především občanům města a návštěvníkům, kteří si jedou nakoupit, vyzvednout děti ze školy či zařídit jiné obchůzky v centru. Z parkoviště se nechá projít areálem kláštera přímo před ZŠ v Tyršově ulici. Z výše uvedených důvodů je nutné, zde zamezit dlouhodobému blokování parkovacích míst jediným vozidlem a udržet zde volné parkovací plochy pro parkování na kratší dobu.

Parkoviště bylo v rámci kolaudačního řízení osazeno dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b), která označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce je pak vyznačena doba, po kterou je tam parkování umožněno, v tomto případě po-pá, 6:00 – 17:00, max. 1 hodina. Parkování na tomto místě s kotoučem je bezplatné. Taková regulace parkování všem usnadní lepší dostupnost krátkodobého stání v centu města.

Parkovací kotouč je volně prodejný (k dispozici je k zakoupení i na pokladně MÚ) za cca 20-30 Kč. Stačí mít 1 do každého vozidla a lze ho využívat opakovaně i v jiných městech, kde se tento systém využívá. Princip je následující. Zastavím kdekoliv na parkovišti označeném dopravní značkou Parkoviště s parkovacím kotoučem, vytáhnu si již zakoupené parkovací hodiny, na kterých vyznačím čas příjezdu a umístím na viditelné místo ve vozidle (ideálně za čelní okno). Na dodatkové tabulce u dopravní značky si zkontroluji max. dobu stání a vyrážím za pochůzkami do města. Před ukončením doby stání se vracím k vozidlu, parkovací hodiny si uklidím na příště a bez rizika pokuty odjíždím. Po celou dobu jsem parkoval/a bezplatně.

Vzhledem k tomu, že kapacita parkoviště je v tuto chvíli dostačující, bude zde po určitou dobu zakryto dopravní značení na cca polovině parkovacích míst a to v části blíže k areálu bývalé družiny v Jenečské ulici. Po dobu zakrytí dopravní značky je tato neplatná a lze tedy parkovací místa využívat volně pro dlouhodobé parkování. Kapacitu parkoviště budeme průběžně sledovat a vyhodnocovat.

Rekapitulace – část parkoviště blíže k Tyršově ulici je určena pro krátkodobé parkování (max. 1 hodina) s povinností vyznačit čas příjezdu na parkovacím kotouči. Část parkoviště přiléhající k bývalé družině lze využít i k dlouhodobějšímu parkování. O případné změně režimu budeme informovat. Vždy platí dopravní značení.

Věříme, že parkoviště bude sloužit především místním občanům a zajistí dobrou obslužnost nejen obchodů v Tyršově ulici. Zároveň si slibujeme zvýšení bezpečnosti provozu na Tyršově ulici vlivem toho, že zákazníci prodejen v Tyršově ulici začnou využívat toto parkoviště.