Informace o poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 2016

Dne 15. 2. 2016 schválila Rada města Bělá pod Bezdězem níže uvedený časový harmonogram 1. kola výběrového řízení pro poskytování půjček na opravy domů z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem v roce 2016. Půjčky se poskytují na opravu fasád, střech, výměnu oken, vybudování kanalizační přípojky a na zateplení domů.

Časový harmonogram

Vydávání formulářů žádostí od 15. 03. 2016

Přijímání žádostí do 15. 04. 2016

Výběr žadatelů RM a ZM do 29. 04. 2016

Možnost zahájení čerpání finančních prostředků nejpozději do 30. 06. 2016

Podmínky pro poskytování půjček jsou zveřejněny na webu města Bělá pod Bezdězem: www.mubela.cz – Z radnice a města – Fond rozvoje bydlení 2016.
Dále je zde zveřejněn formulář Žádosti o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení, který si můžete stáhnout a vyplnit.

Bližší informace vám podáme osobně na finančním odboru MěÚ nebo telefonicky na tel. č. 326 700 915 paní Helena Tomanová.

Viliam Matoušek
Vedoucí finančního odboru

Nalezená kočka

12745526_10201359379462571_2428495839891278227_n

Tato kočka se asi před týdnem nejspíš zatoulala původnímu majiteli, nepostrádáte ji někdo nebo nepoznáváte?

Info na MěÚ 326 700 912, děkujeme.

 

Nové vedení města

Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem, které se konalo dne 4.2.2016 byla do funkce starostky města zvolena Jitka Tošovská, do funkce místostarosty Lukáš Voleman. Nově zvolenými členy rady města jsou: Mgr. Květuše Vernerová, Ing. Rudolf Kouba, Bc. Radek Fejfar a Libor Šimůnek. Protože ani ve druhém kole nebyli zvoleni všichni členové rady, bude pokračovat volba zbývajícího člena rady na příštím zasedání zastupitelstva města.

Pololetní prázdniny omezí provoz některých spojů, spoje do Prahy jedou

Jednodenní pololetní prázdniny omezí v pátek 29. ledna provoz regionálních autobusů na Mladoboleslavsku. Nepojedou všechny školní spoje, které mají ve svém záhlaví negativní značku [44]. Rychlíkové spoje z Mladé Boleslavi do Prahy a opačně jsou v tento den většinou v provozu. Platné jízdní řády jsou na webech dopravců. Další školní volno na Mladoboleslavsku představují jarní prázdniny v termínu od 15. do 19. února a prázdniny velikonoční 24. března.

Uzavírka v Sukoradech je prodloužena

Uzavírka mostku v Sukoradech se prodlužuje minimálně o dva měsíce. Autobusová linka 260890 Mladá Boleslav – Dlouhá Lhota – Libáň bude jezdit v objízdné trase nejméně do 15. dubna!

AKTUÁLNÍ INFORMACE ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o.

Nalezený pes

Dne 30.12.2015 byla u silnice z Krupé směrem na Bělou nalezena fenečka bílého Pudla. Pro bližší informace volejte tel.: 734 331 051

Oznámení o plánované zkoušce sirén

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav

Vám oznamuje,

že na základě ustanovení § 15 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, že dne

6. 1. 2016 ve 12:00 hodin

bude ověřena provozuschopnost Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) akustickým přezkoušením sítě elektrických poplachových sirén. Toto přezkoušení bude provedeno prostřednictvím dálkového ovládání zkušebním nepřerušovaným tónem v trvání 140 sec.

Tímto si Vás dovoluji požádat o sdělení výsledku zkoušky touto cestou (e-mail), tj o zprávu, zda byla při zkoušce siréna funkční či nikoli.

Ověřování provozuschopnosti JSVV je prováděno vždy každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin, nebude-li stanoveno jinak.

Děkuji Vám předem za včasné podání zprávy o průběhu zkoušky.

nprap. Havlíček Tomáš