Vyhlášení dalšího ročníku fotosoutěže

VYHLÁŠENÍ FOTOSOUTĚŽE – BĚLSKÝ KALENDÁŘ 2017
Město Bělá pod Bezdězem, Městská kulturní zařízení ve spolupráci s kulturní komisí vyhlašují pravidla pro fotografickou soutěž BĚLSKÝ KALENDÁŘ 2017.

Téma: BĚLSKÁ ZÁKOUTÍ. Nezapomeňte prosím ani na příměstské části.
Formát dodaných prací:
• Fotografie 20 x 30 (300 dpi) + negativ nebo diapozitiv,nebo Digitální fotografie ve formátu TIFF (300 dpi)
• Orientace formátu – na šířku
• Počet soutěžních fotografií: 4 ks – ideálně jedna pro každé roční období
• Termín odevzdání prací: 1. 1. – 31. 8. 2016
• Místo a způsob odevzdání prací:
POŠTOU: Městská kulturní zařízení, Masarykovo náměstí 140, Bělá pod Bezdězem, 294 21
OSOBNĚ: Městská kulturní zařízení, Masarykovo náměstí 140, Bělá pod Bezdězem, 294 21, kancelář KaSS v otvírací době MKZ
MAILEM: kass@mkzbela.cz

Podmínkou účasti v soutěži je vyplněná přihláška, kterou si můžete stáhnout na www.mkzbela.cz, www.mubela.cz nebo osobně vyzvednout na MKZ.

Účastí v soutěži uděluje autor souhlas s bezplatným užitím fotografie pro účely města (Zpravodaj, web města a MKZ, tvorba tiskovin).

Přihláška do soutěže

Informace o poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 2016

Dne 15. 2. 2016 schválila Rada města Bělá pod Bezdězem níže uvedený časový harmonogram 1. kola výběrového řízení pro poskytování půjček na opravy domů z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem v roce 2016. Půjčky se poskytují na opravu fasád, střech, výměnu oken, vybudování kanalizační přípojky a na zateplení domů.

Časový harmonogram

Vydávání formulářů žádostí od 15. 03. 2016

Přijímání žádostí do 15. 04. 2016

Výběr žadatelů RM a ZM do 29. 04. 2016

Možnost zahájení čerpání finančních prostředků nejpozději do 30. 06. 2016

Podmínky pro poskytování půjček jsou zveřejněny na webu města Bělá pod Bezdězem: www.mubela.cz – Z radnice a města – Fond rozvoje bydlení 2016.
Dále je zde zveřejněn formulář Žádosti o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení, který si můžete stáhnout a vyplnit.

Bližší informace vám podáme osobně na finančním odboru MěÚ nebo telefonicky na tel. č. 326 700 915 paní Helena Tomanová.

Viliam Matoušek
Vedoucí finančního odboru