• 18.1.2018
  • 17:00
  • Zámek (1. patro)

Přednáška RNDr. Miroslava Honců, zoologa Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě o unikátním přírodovědně cenném území Vrchbělé, které je součástí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a zároveň územím chráněným Evropskou unií jako ptačí oblast sítě Natura 2000.

Vstupné: 20 Kč (před začátkem akce).